Automobilklub Mielecki

ul. Sportowa 1, 39-300 Mielec

 
 

Podkarpacka Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego z udziałem Automobilklubu Mieleckiego.

foto -Podkarpacka Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego z udziałem Automobilklubu Mieleckiego.
2013-09-25

12 września odbyło się posiedzenie Podkarpackiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Rzeszowie, na którą to zaproszono Prezesa Zarządu Automobilklubu Mieleckiego Grzegorza Stryjskiego. Szanowną Radę i zaproszonych gości przyjmował Sekretarz Rady Marek Ząbek. Obrady w imieniu Pana Władysława Ortyla Marszałka Województwa -  Przewodniczącego PWR BRD otworzył Pan Bogdan Romaniuk – Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego. Przywitał Członków Rady i zaproszonych gości przybyłych na posiedzenie a następnie wręczył w imieniu Przewodniczącego powołania Panu Markowi Mazurkowi – Dyrektorowi WORD w Przemyślu, Panu Lucjuszowi Nadbereżnemu – Dyrektorowi WORD w Tarnobrzegu i Panu Ryszardowi Siepietowskiemu – Dyrektorowi WORD w Krośnie nominacje na członków PWR BRD.

Pan Bogdan Romaniuk – Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego przedstawił zebranym porządek posiedzenia:

  1. Informacja Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – Oddział w Rzeszowie o działaniach podejmowanych na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.
  2. Podsumowanie Eliminacji do Ogólnopolskiego Turnieju BRD i Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego.
  3. Podsumowanie Finału Krajowego do Ogólnopolskiego Turnieju BRD organizowanego w Jaśle.
  4. Informacja o działaniach podejmowanych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Rzeszowie.
  5. Informacja o działaniach podejmowanych w zakresie BRD przez instytucje i organizacje pozarządowe, działające na obszarze wybranego starostwa.
  6. Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego  2013 – 2020.
  7. Informacja o realizacji nadzoru nad Ośrodkami Szkolenia Kierowców realizowanego przez starostów na podstawie jednego ze Starostw w województwie podkarpackim.
  8. Informacja o postępach w utworzeniu ODTJ.
  9. System ratownictwa drogowego na Podkarpaciu.
  10. Sprawy różne.

Następnie pan Bogdan Romaniuk przekazał prowadzenie Markowi Ząbkowi – Sekretarzowi PWR BRD i Dyrektorowi WORD w Rzeszowie. Przekazano informacje GDDKiA . Wiceprezes Zarządu Okręgu PZM w Rzeszowie Jan Jędrzejko podsumował Ogólnopolski Turnieju BRD i Turniej Motoryzacyjny na Podkarpaciu, natomiast Józef Biernacki Prezes Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego dokonał podsumowania Finału Krajowego Ogólnopolskiego Turnieju BRD w Jaśle. Informacje o swoich działaniach w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego przekazali przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji i Wojewódzkiej Inspekcji Transportu Drogowego w Rzeszowie.

O infarmację "Działania podejmowane w zakresie BRD przez instytucje i organizacje pozarządowe na obszarze Starostwa Mieleckiego na przykładzie Automobilklubu Mieleckiego" poproszono Prezesa Zarządu Automobilklubu Mieleckiego Grzegorza Stryjskiego. Wysłuchano i bardzo pozytywnie oceniono działania Automobilklubu Mieleckiego. Słowa podziękowania za przybycie i przedstawioną prezentację skierował na ręce Grzegorza Stryjskiego Sekretarz Rady pan Marek Ząbek. Takie działania zasługują na uznanie, szczególnie że rok 2013 jest rokiem 40 lecia działalności statutowej Automobilklubu Mieleckiego.

W trakcie trwania posiedzenia przedstawiono informacje Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2013 – 2020. Dużo czasu poświęcono systemowi ratownictwa drogowego i nadzoru nad Ośrodkami Szkolenia Kierowców. W sprawach różnych głos zabrał Grzegorz Stryjski dziękując Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu i Rzeszowie za pomoc i wsparcie jaką otrzymywał Automobilklub Mieleckie i inne podmioty na terenie Powiatu Mieleckiego. Z okazji 40 lecia działalności Automobilklubu Mieleckiego Grzegorz Stryjski przekazał na ręce Sekretarza Rady i Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego pamiątkową statuetkę, płytę z prezentacją i płytę wydaną z okazji 40 lecia Automobilklubu Mieleckiego.