Automobilklub Mielecki

ul. Sportowa 1, 39-300 Mielec

 
 

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Klubu

foto -Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Klubu
2015-02-15

Zarząd Automobilklubu Mieleckiego zaprasza na Walne Zebranie Członków Klubu sprawozdawczo - programowe w dniu 24 lutego 2015 roku o godzinie 17.00 budynek Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Mielcu przy ulicy Kościuszki 25.

Zebranie odbędzie się w sali ZNP.

Termin I godz. 17.oo / Termin II godz. 17.3o

Porządek zebrania.

 •  1. Otwarcie zebrania.
 •  2. W ręczenie legitymacji nowym Członkom Automobilklubu Mieleckiego.
 •  3. Wybór Przewodniczącego zebrania.
 •  4. Wybór protokolanta zebrania.
 •  5. Przyjęcie porządku zebrania.
 •  6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 •  7. Sprawozdanie Prezesa Zarządu Automobilklubu Mieleckiego za rok 2014.
 •  8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2014.
 •  9. Zapoznanie z planem pracy Automobilklubu na rok 2015.
 • 10. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 • 11. Wybór 4 delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów PZM w Rzeszowie.
 • 12. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 • 13. Podjęcie uchwał Walnego Zebrania Członków Klubu i głosowanie.
 • 14. Zakończenie obrad.

Obecność członków na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym obowiązkowa.

Możliwość opłacenia na miejscu składki członkowskiej /60,0 zł/ za 2015 rok lub internetowo na konto: 69 9183 0005 2001 0000 4369 0001 Bank Spółdzielczy w Mielcu.

Za Zarząd

Grzegorz Stryjski

Prezes Zarządu