Automobilklub Mielecki

ul. Sportowa 1, 39-300 Mielec

 
 

Obwodnica Mielca już otwarta.

foto -Obwodnica Mielca już otwarta.
2015-08-14

Na węźle komunikacyjnym w Tuszowie Narodowym dzisiaj, 13 sierpnia odbyła się historyczna uroczystość otwarcia obwodnicy Mielca. Trasa zaczyna się w Osiedlu Rzochów, przecina drogę Mielec - Kolbuszowa i w Tuszowie Narodowym łączy z drogą do Połańca i dalej do Kielc. Będzie służyć mieszkańcom i przedsiębiorcom ze Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec. Obwodnica otwiera miasto na nowe inwestycje, zwiększa dostępność komunikacyjną obszarów, które dotychczas były zamknięte dla inwestorów. Podczas otwarcia obwodnicy marszałek Władysław Ortyl powiedział - myślę, że jest duży powód do satysfakcji dla wielu osób i instytucji. Pamiętajmy o tym, że wszyscy musieli w jakiejś części - mniejszej, lub większej - dołożyć się do tej inwestycji, a jest ona naprawdę na wysokim poziomie technicznym. Obwodnica łączy się z Połańcem, z Kolbuszową, omija Mielec, wyznacza nowe przebiegi dróg wojewódzkich. Od dzisiaj w Mielcu będzie po prostu ciszej i bezpieczniej jeżeli chodzi o przejazd ciężkiego transportu przez centrum miasta.

W uroczystym otwarciu udział wzięła między innymi Iwona Wendel, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. Obwodnica powstała dzięki wsparciu z programu Rozwój Polski Wschodniej. To bardzo ważna inwestycja nie tylko dla społeczności lokalnej, ale dla całego województwa podkarpackiego i świętokrzyskiego, bo obwodnica stanowi element 120-to kilometrowego ciągu dróg łączącego te dwa regiony. To jest właśnie cel strategiczny w Programie Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej, w którym patrzymy na rozwój całego makroregionu – mówiła podsekretarz stanu Iwona Wendel. Marszałek Ortyl oraz Iwona Wendel wspólnie w bardzo nietypowy sposób, dokonali „przecięcia” wstęgi na obwodnicy. Zerwali ją przejeżdżając samochodem retro oraz prowadząc paradę pojazdów zabytkowych, którą zapewnił Automobilklub Mielecki. Kilkanaście zabytkowych samochodów oraz motocykli wzięło udział przejeżdżając całą trasę komunikacyjną aż do ronda na Osiedlu Rzochów. Skraca tym samym komunikację między stolicami obu województw i jest szansą na ożywienie gospodarcze tych terenów. Budowa obwodnicy Mielca była jedną z najważniejszych inwestycji Samorządu Województwa Podkarpackiego, któremu przyświeca idea szerszego otwarcia Podkarpacia na nowe inwestycje i rozwój turystyki.

Przejazd pojazdów zabytkowych nową obwodnicą był możliwy dzięki uprzejmości i życzliwości członków Automobilklubu Mieleckiego oraz sympatyków i miłośników tych pojazdów. Dziękuję przedsiębiorstwu BIBMOT, panom Kazimierzowi i Stanisławowi Bik, Piotrowi Molakowi, Wacławowi Grzelakowi, Waldemarowi Groele, Tadeuszowi Bąkowi, Edwardowi Chmielowi, Andrzejowi Kościelnemu, Mateuszowi Kupiec, Jackowi Deszcz i jego ojcu, panu Jerzemu Paśko z Dębicy oraz członkom Automobilklubu Mieleckiego Klaudii Płaza, Filipowi Wałęka i Damianowi Kilian za sprawnie przeprowadzoną paradę pojazdów – Grzegorz Stryjski prezes Zarządu Klubu. Słowa podziękowania dla Automobilklubu Mieleckiego za przygotowanie i poprowadzenie przejazdu paradnego przekazał sam Marszałek Pan Władysław Ortyl oraz Pani Wioletta Rejman z Urzędu Marszałkowskiego