Automobilklub Mielecki

ul. Sportowa 1, 39-300 Mielec

 
 

Zaproszenie dla członków na Walne Zebranie sprawozdawczo - programowe

foto -Zaproszenie dla członków na Walne Zebranie sprawozdawczo - programowe
2016-02-13

Zarząd Automobilklubu Mieleckiego zaprasza na Walne Zebranie Członków Klubu sprawozdawczo - programowe w dniu 26 lutego 2016 roku o godzinie 17.3o do Sali konferencyjnej MOSiR w Mielcu przy ulicy Solskiego 1 pod trybuną, wejście od strony Hotelu Polskiego.

Termin I godz. 17.3o

Termin II godz. 18.oo


Obecność członków na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym obowiązkowa.

Porządek zebrania.


 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego zebrania.
 3. Wybór protokolanta zebrania.
 4. Przyjęcie porządku zebrania.
 5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Sprawozdanie Prezesa Zarządu Automobilklubu Mieleckiego za rok 2015.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2015.
 8. Zawieszenie członkostwa w Automobilklubie Mieleckim.
 9. Zapoznanie z planem pracy Automobilklubu na rok 2016.
 10. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 11. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 12. Podjęcie uchwał Walnego Zebrania Członków Klubu i głosowanie.
 13. Zakończenie obrad.

Możliwość opłacenia zaległych składek członkowskich w dniu zebrania.