Automobilklub Mielecki

ul. Sportowa 1, 39-300 Mielec

 
 

Finał Powiatowego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego został rozstrzygnięty.

foto -Finał Powiatowego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego został rozstrzygnięty.
2018-04-27

Drużyna szkolna Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu zwyciężyła i pojedzie na eliminacje wojewódzkie do Tarnobrzegu. 25 kwietnia w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego spotkało się osiem drużyn szkolnych na Ogólnopolskim Turnieju Motoryzacyjnym. Celem organizowanych zawodów jest podnoszenie kultury motoryzacyjnej naszego społeczeństwa i działania na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Inspirowanie uczniów szkół ponadgimnazjalnych i nauczycieli do pracy na rzecz bezpieczeństwa, przygotowanie do uprawiania sportów motorowych i samochodowych, popularyzacja wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Turniej Motoryzacyjny obejmował konkurencje teoretyczne z przepisów ruchu drogowego, test skrzyżowań, test z historii motoryzacji oraz konkurencje praktyczne z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i jazdy motorowerem. Uczestnicy Turnieju wykazali się dobrym przygotowaniem ze znajomości przepisów drogowych , znaków drogowych, różnych sytuacji na drodze. Umiejętności jazdy motorowerem po wyznaczonym torze jazdy z pomiarem czasu nastręczały niektórym spore trudności, ale była grupa młodzieży w tym dziewczęta, które uzyskiwały doskonałe czasy przejazdu lepsze od chłopców.

Nadzorowaniem prawidłowości nad przebiegiem konkurencji, pracy sędziów, ratowników drogowych należało do obowiązków Automobilklubu Mieleckiego i policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Mielcu. W przygotowaniach i sprawnym przebiegu Turnieju uczestniczyli przedstawiciele Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu. WORD w Tarnobrzegu i Automobilklub Mielecki ufundowali dla najlepszych drużyn szkolnych pamiątkowe puchary i nagrody rzeczowe. O stronę gastronomiczną zadbała grupa uczniów i nauczycieli z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Rzemieniu. Wszystkim należą się słowa podziękowania za pomoc i wsparcie.

Najlepszą drużyną Powiatowego Turnieju Motoryzacyjnego została drużyna Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu w składzie Bartłomiej Machnik, Maciej Draguła i Tomasz Karkosza. Opiekunem uczniów był długoletni nauczyciel Pan Piotr Ciach. Na drugim miejscu uplasowała się drużyna z Zespołu Szkół w Radomyślu Wielkim. Natomiast na trzecim miejscu sklasyfikowano drużynę z Zespołu Szkół im.prof.Janusza Groszkowskiego z Mielca. Najlepsze drużyny otrzymały z rąk pana Dawida Uzara z WORD w Tarnobrzegu, pana Dyrektora Kazimierza Śpiewaka z ZS CKR w Rzemieniu, prezesa Automobilklubu Mieleckiego Grzegorza Stryjskiego, pana Dariusza Kalickiego z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Mielcu pamiątkowe puchary, dyplomy, koszulki i nagrody rzeczowe. Dziękujemy wszystkim uczestnikom Turnieju Motoryzacyjnego, opiekunom i nauczycielom, Dyrekcji Szkoły ZS CKR w Rzemieniu, sędziom i ratownikom drogowym za przygotowanie i sprawne przeprowadzenie tegoż Turnieju.