Automobilklub Mielecki

ul. Sportowa 1, 39-300 Mielec

Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Automobilklubu Mieleckiego

2019-02-21

Zarząd Automobilklubu Mieleckiego informuje, że w dniu 22 lutego 2019 roku o godzinie 17.30 w auli Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu przy ulicy Jagiellończyka 3, odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Automobilklubu Mieleckiego, które będzie połączone z wyborem Delegatów na Okręgowy Zjazd Polskiego Związku Motorowego w Rzeszowie.

Program Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Automobilklubu Mieleckiego 22.02.2019

 • 1. Otwarcie Walnego Zebrania i powitanie Gości.
 • 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania.
 • 3. Wybór Protokolanta Walnego Zebrania.
 • 4. Przyjęcie programu Walnego Zebrania Sprawozdawczego.
 • 5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 • 6. Sprawozdanie z działalności Zarządu Automobilklubu Mieleckiego za rok 2018.
 • 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2018 rok.
 • 8. Przedstawienie planu pracy na 2019 rok.
 • 9. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 • 10. Wybór 4 Delegatów na Okręgowy Zjazd PZM Rzeszowie.
 • 11. Wolne wnioski.
 • 12. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla Zarządu Klubu.
 • 13. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 • 14. Przyjęcie Uchwał i Wniosków oraz głosowanie.
 • 15. Zakończenie zebrania.

Prosimy o niezawodny udział.

Za Zarząd Klubu Grzegorz Stryjski.