Automobilklub Mielecki

ul. Sportowa 1, 39-300 Mielec

Absolutorium dla Zarządu Klubu.

foto -Absolutorium dla Zarządu Klubu.
2019-02-26

Okres sprawozdawczy w organizacjach pozarządowych to gorący czas na podsumowania działalności minionego roku. Tak też było w Automobilklubie Mieleckim.

Zarząd Klubu podziękował swoim członkom za determinacje i działania statutowe. Wyróżniono tym razem najmłodszego członka Klubu za jego pracę zaangażowanie i chęci do działania. Uczeń Szkoły Podstawowej nr 9 Maksymilian Ziółko otrzymał z rąk członków Zarządu pamiątkowy album motoryzacyjny wraz z dedykacją. Takiej młodzieży jest nam potrzeba. To Oni kiedyś będą sternikami naszego Klubu.

Walne Zebranie pozytywnie ustosunkowało się do sprawozdań Prezesa Zarządu i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Uważnie wysłuchano Planu Pracy Automobilklubu na 2019 rok. Zebrani udzielili absolutorium Zarządowi i wybrali delegatów na Okręgowy Zjazd Polskiego Związku Motorowego do Rzeszowa. Dziękujemy Dyrekcji Zespołu Szkół Technicznych za udostępnienie auli szkolnej na Walne Zebranie.