Automobilklub Mielecki

ul. Sportowa 1, 39-300 Mielec

AM współorganizatorem Powiatowego Konkursu Pierwszej Pomocy Przedmedycznej 2019

foto -AM współorganizatorem Powiatowego Konkursu Pierwszej Pomocy Przedmedycznej 2019
2019-04-02

W dniu 27 marca br. Sekcji Ratowników Drogowych Automobilklubu Mieleckiego i Zespół Szkół Technicznych w Mielcu zorganizowały Powiatowy Konkurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej 2019. Impreza odbyła się pod Honorowym Patronatem Starosty Powiatu Mieleckiego Stanisława Lonczaka.

Celem konkursu była popularyzacja tematyki pierwszej pomocy wśród młodzieży szkół podstawowych, a zwłaszcza umiejętności praktycznych w tym zakresie, wymiana wzajemnych doświadczeń nauczycieli edukacji dla bezpieczeństwa.

W imprezie udział wzięło 27 drużyn (54 uczniów) z 11 szkół podstawowych z terenu powiatu mieleckiego.

Konkurs składał się z części teoretycznej - obejmującej test wiadomości oraz z części praktycznej, którą stanowiły 2 konkurencje:

postępowanie w przypadku osoby nieprzytomnej-oddychającej,

postępowanie w sytuacji zatrzymania akcji serca (resuscytacja krążeniowo-oddechowa).


W czołówce konkursu znalazły się następujące drużyny:

I miejsce – drużyna SP Nr 6 w Mielcu w składzie: Joanna Juszczyk i Kinga Rzeźnik,

II miejsce – drużyna SP Nr 7 w Mielcu w składzie: Maciej Czepiel i Jaromir Piechota,

III miejsce – drużyna SP 3 w Mielcu w składzie: Alicja Pazdro i Jakub Pazdro.


Ponadto przyznano 2 wyróżnienia dla Pauliny Kapusty (SP Wola Mielecka), jako najefektywniejszego zawodnika konkursu oraz za najefektywniejszą resuscytację podczas zawodów.


Zwycięskie drużyny otrzymały puchary, nagrody rzeczowe i pamiątkowe dyplomy. Grono sędziowskie konkursu stanowili członkowie Automobilklubu Mieleckiego - ratownicy drogowi Polskiego Związku Motorowego, którzy oceniali wiadomości teoretyczne uczniów oraz wykonywane przez nich zadania praktyczne.

Organizatorami konkursu z ramienia naszego klubu byli: Grzegorz Stryjski, Weronika Czerwińska, Anita Sasor, Mateusz Machnik, Grzegorz Skowron oraz Andrzej Wyzga.


Uczestnikom konkursu oraz zwycięskim drużynom gratulujemy uzyskanych wyników oraz życzymy dalszych sukcesów w dziedzinie pierwszej pomocy przedmedycznej!