Automobilklub Mielecki

ul. Sportowa 1, 39-300 Mielec

Ruszyły eliminacje szkolne Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w mieście i Powiecie Mieleckim.

foto -Ruszyły eliminacje szkolne Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w mieście i Powiecie Mieleckim.
2019-04-05

Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym organizowany jest w dwóch grupach rywalizacyjnych: grupa I – uczniowie szkół podstawowych w wieku 10-12 lat (rocznikowo), grupa II – pozostali uczniowie.

Celem Turnieju jest podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej, popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu a szczególnie popularyzowanie roweru w sporcie i rekreacji. Gospodarzem Turnieju powinna być szkoła. Gdy szkoła jest gospodarzem etapu, może do niego przystąpić drużyna gospodarza niezależnie od uzyskanego wyniku na wcześniejszym etapie.

Organizatorzy zapraszają władze samorządowe , prezydentów, burmistrzów, starostów, wójtów oraz inne instytucje i organizacje. Taką organizacją, stowarzyszeniem działającym w naszej Gminie i Powiecie jest Automobilklub Mielecki. Członkowie Automobilklubu od kilkunastu lat organizują i przeprowadzają Turnieje BRD, zawody rowerowe, Konkursy czy Olimpiady Pierwszej Pomocy.

Pierwszą szkołą w której przeprowadzono Gminny Turniej BRD był Zespół Szkół w Woli Mieleckiej. Uczestniczyło siedem Szkół Podstawowych z Gminy Mielec. W grupie młodszej i starszej zwyciężyła Szkoła Podstawowa z Chorzelowa, tym samym będą uczestniczyć w Turnieju Powiatowym. W grupie starszej drugie miejsce i awans do Turnieju Powiatowego przypadło uczniom z Woli Mieleckiej.

Turniej Gminny BRD w Woli Mieleckiej odbył się pod patronatem Wójta Gminy Mielec Józefa Piątka. Z ramienia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu uczestniczył Pan Dawid Uzar. Nagrody dla najlepszych drużyn i wszystkich uczestników turnieju ufundował Tarnobrzeski WORD oraz Wójt Gminy Mielec. Nad sprawnym przebiegiem Turnieju czuwali Członkowie Automobilklubu Mieleckiego.

Zwycięzcom i nagrodzonym życzymy dobrych wyników w turnieju oraz bezpiecznej jazdy.