Automobilklub Mielecki

ul. Sportowa 1, 39-300 Mielec

Trwają eliminacje Turniejowe BRD.

foto -Trwają eliminacje Turniejowe BRD.
2019-04-05

Miejski Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego rozgrywany jest jako jeden z pierwszych w naszym mieście. Cieszy się dużym zaangażowaniem ze strony dyrekcji mieleckich szkół, nauczycieli i samych uczniów. Jednak w roku 2019 nie możemy mówić o większym udziale naszych najmłodszych pociech w doskonaleniu techniki rowerowej i poznawania przepisów ruchu drogowego.

Eliminacje Miejskie Turnieju BRD odbyły się 30 marca w Szkole Podstawowej nr 8. Do turnieju zgłosiło się dwie drużyny młodszych dzieci i osiem drużyn starszej młodzieży. Uczestnicy zmagali się z testem z przepisów ruchu drogowego i testem skrzyżowań.

W drugiej części turnieju był pokaz umiejętności jazdy na rowerze po torze przeszkód. Tam należało zachować spokój i opanowanie aby przejechać bezbłędnie taki tor. Za popełnione błędy sędziowie naliczali punkty karne. Ilość punktów dodatnich poszczególnych uczestników drużyny dawał wynik stanowiący o miejscu drużyny w ogólnej klasyfikacji. Najlepsze drużyny szkolne w grupie młodszej i starszej będą reprezentować Gminę Miejską Mielec na Turnieju Powiatowym BRD.

W wyniku zmagań turniejowych w grupie młodszej czteroosobowej najlepszą drużyną została drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 8 a drugie miejsce przypadło dla Szkoły Podstawowej nr 3. Te dwie szkoły będą uczestniczyć w Turnieju Powiatowym. W grupie starszej młodzieży zwyciężyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 7.

Na drugim miejscu uplasowała się drużyna starsza ze Szkoły Podstawowej nr 13. Te dwie szkoły też będą uczestniczyły w Turnieju Powiatowym. Najlepszym uczestnikiem Turnieju w grupie młodszej został uczeń Ryszard Czerwiński ze Szkoły Podstawowej nr 3 . Natomiast w grupie starszej najlepszą uczestniczką Turnieju okazała się Julia Danilczuk ze Szkoły Podstawowej nr 7.

Najlepsze drużyny szkolne otrzymały pamiątkowe puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe. Wyróżniono nagrodami rzeczowymi także najlepszych uczestników miejskich eliminacji Turnieju BRD. Dziękujemy wszystkim uczniom, nauczycielom i opiekunom za godne reprezentowanie swoich szkół na kolejnej już edycji turniejowej BRD w Mielcu. Członkowie Automobilklubu Mieleckiego dziękuje Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 8 za możliwość przeprowadzenia eliminacji szkolnych do Turnieju BRD.

Szczególne słowa podziękowania kierujemy do Pani Marty Błachowicz za jej ogromne zaangażowanie w organizację kolejnych edycji turniejowych.