Automobilklub Mielecki

ul. Sportowa 1, 39-300 Mielec

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Przecławiu najlepszą drużyną Powiatowego Turnieju BRD.

foto -Uczniowie Szkoły Podstawowej w Przecławiu najlepszą drużyną Powiatowego Turnieju  BRD.
2019-05-13

Sobota, Turniej Powiatowy BRD w Szkole Podstawowej nr 3 w Mielcu. Gospodarz Turnieju. Kilkanaście drużyn szkolnych wyłonionych podczas eliminacji gminnych w Powiecie Mieleckim stanęło do rywalizacji o najlepszą drużynę i wyjazd na Finał Wojewódzkiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego do Nozdrzca i Tryńczy na Podkarpaciu. Tam też odbędą się najbliższe finały BRD.

Uczestnicy Turnieju zostali podzieleni zgodnie z Regulaminem na dwie grupy, młodszą czteroosobową i starszą trzyosobową. Po sprawdzeniu swoich wiadomości z przepisów ruchu drogowego, poprawnym rozwiązaniu testu z dziesięcioma skrzyżowaniami uczestnicy przystąpili do części praktycznych Turnieju.

Jazda rowerem po miasteczku ruchu drogowego, rowerowym torze przeszkód oraz udzieleniem pomocy osobie poszkodowanej. To zadania wymagające sprawności, techniki jazdy oraz umiejętności zespołowych. Sędziami na miasteczku ruchu drogowego i rowerowym torze przeszkód byli sędziowie Automobilklubu Mieleckiego. Oceniającym umiejętności ratownicze był ratownik drogowy Automobilklubu Mieleckiego, Mistrz Polski w Ratownictwie Drogowym Piotr Ogorzałek.

Najlepiej poradzili sobie uczniowie z grupy młodszej i starszej ze Szkoły Podstawowej w Przecławiu. W grupie uczestników młodszych Joanna Hodur, Marta Słomba, Mateusz Chmiel i Maksymilian Skop będą reprezentować Powiat Mielecki na Wojewódzkim Turnieju BRD w Nozdrzcu już 16 maja.

Natomiast uczestnicy grupy starszej Agnieszka Wach, Szymon Dorociak i Paweł Lelek pojadą 30 maja do Szkoły Podstawowej w Tryńczy na Finał Wojewódzki BRD jako reprezentanci Powiatu Mieleckiego. Opiekunem obu drużyn szkolnych jest długoletni nauczyciel Pan Piotr Sułek. Życzymy naszym drużynom zajęcia jak najlepszych miejsc w finale wojewódzkim oraz wyjazdu na Ogólnopolski Turniej BRD.

Drugie miejsce w grupie młodszej wywalczyła drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 8 z opiekunem Panią Martą Błachowicz. Gromkimi brawami wszyscy uczestnicy Turnieju podziękowali Pani Marcie za długoletnią współpracę i angażowanie się w sprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Trzecie miejsce przypadło gospodarzom Turnieju drużynie ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Mielcu.

W grupie starszej rywalizacja punktowa była na wysokim poziomie. Drugie miejsce przypadło Szkole Podstawowej nr 13 z Mielca. Trzecią pozycję w Turnieju zdobyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Chorzelowie. Najlepszym uczestnikiem Powiatowego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Mielcu w grupie młodszej została Joanna Hodur, natomiast w grupie starszej Agnieszka Wach, obie ze Szkoły Podstawowej w Przecławiu.

Najlepsze drużyny oraz najlepsi uczestnicy Turnieju otrzymali pamiątkowe puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe. Wszystkie pozostałe drużyny szkolne otrzymały pamiątkowe dyplomy. Przekazania nagród rzeczowych, wręczenia pucharów oraz pamiątkowych dyplomów dokonali Wiceprezydent Miasta Mielca Pani Adrianna Miłoś, przedstawiciel WORD w Tarnobrzegu Pan Dawid Uzar oraz Prezes Automobilklubu Mieleckiego Grzegorz Stryjski.

Prezes Automobilklubu Mieleckiego dziękując władzom miasta Mielca, Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu, Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 3 w Mielcu za pomoc i wsparcie organizacyjne wręczył pamiątkowe medale. Podziękował także członkom i ratownikom drogowym Automobilklubu Mieleckiego oraz firmom Targum i Zedgum wspierającym nasze działania.