Automobilklub Mielecki

ul. Sportowa 1, 39-300 Mielec

 
 

GMINNY TURNIEJ BEZPIECZEŃSTWA

foto -GMINNY   TURNIEJ   BEZPIECZEŃSTWA
2009-03-28

Na zaproszenie Pana Wójta z Gminy Przecław Pana Wolanina i Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Przecławiu Pani Beaty Krężel członkowie Automobilklubu Mieleckiego przeprowadzili Gminny Turniej BRD. 28 marca 2009 roku Szkoła Podstawowa w Przecławiu gościła sześć reprezentacji uczniowskich ze szkół podstawowych Gminy Przecław. Dla tych uczniów był to pierwszy sprawdzian ze znajomości przepisów ruchu drogowego i umiejętności jazdy na rowerze

Po uroczystym otwarciu Turnieju przez Panią Dyrektor, Pana Wójta i Prezesa Automobilklubu Mieleckiego Grzegorza Stryjskiego uczestnicy przystąpili do rozwiązywania testów ze znajomości przepisów ruchu drogowego. Osobami nadzorującymi przebieg testu byli przedstawiciele Sekcji Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Mielcu Pan Śpiewak i Hajnycz . Rowerowy tor przeszkód wraz z miasteczkiem drogowym sędziowali Pan Bonifacy Jakubowski, Kamil Chmaj, Marcin Wróbel i Dariusz Kużdżał z Automobilklubu Mieleckiego.

Nad sprawnym przebiegiem Gminnego Turnieju BRD czuwała komisja pod przewodnictwem Prezesa Grzegorza Stryjskiego. Najlepszym uczniem I Gminnego Turnieju BRD 2009 w Gminie Przecław został uczeń Paweł Marszałek ze Szkoły Podstawowej w Przecławiu. Najlepszą drużyną Turnieju okazała się też drużyna ze Szkoły Podstawowej w Przecławiu w składzie: Krystian Pietrzycki, Paweł Marszałek i Konrad Wojtaszek. Oni to będą reprezentować Gminę Przecław na Powiatowym Turnieju w Mielcu. Drugie miejsce zajęła Szkoła Podstawowa z Łączek Brzeskich a trzecie Szkoła Podstawowa z Dobrynina.

Zwycięskie drużyny wyróżniono dyplomami i nagrodami rzeczowymi. Wszyscy uczestnicy Turnieju otrzymali dyplomy i nagrody pocieszenia. Dla organizatorów, przedstawicieli policji w Mielcu oraz przedstawicieli Automobilklubu Mieleckiego Pan Wójt Gminy Przecław i Pani Dyrektor Szkoły przekazała dyplomy i słowa podziękowania za zaangażowanie w sprawną organizację I Gminnego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.