Automobilklub Mielecki

ul. Sportowa 1, 39-300 Mielec


2019-04-05

Trwają eliminacje Turniejowe BRD.

foto -Trwają eliminacje Turniejowe BRD.

Miejski Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego rozgrywany jest jako jeden z pierwszych w naszym mieście. Cieszy się dużym zaangażowaniem ze strony dyrekcji mieleckich szkół, nauczycieli i samych uczniów. Jednak w roku 2019 nie możemy mówić o większym udziale naszych najmłodszych pociech w doskonaleniu techniki rowerowej i poznawania przepisów ruchu drogowego.

Eliminacje Miejskie Turnieju BRD odbyły się 30 marca w Szkole Podstawowej nr 8. Do turnieju zgłosiło się dwie drużyny młodszych dzieci i osiem drużyn starszej młodzieży. Uczestnicy zmagali się z testem z przepisów ruchu drogowego i testem skrzyżowań.

 czytaj więcej »

2019-04-05

Ruszyły eliminacje szkolne Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w mieście i Powiecie Mieleckim.

foto -Ruszyły eliminacje szkolne Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w mieście i Powiecie Mieleckim.

Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym organizowany jest w dwóch grupach rywalizacyjnych: grupa I – uczniowie szkół podstawowych w wieku 10-12 lat (rocznikowo), grupa II – pozostali uczniowie.

Celem Turnieju jest podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej, popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu a szczególnie popularyzowanie roweru w sporcie i rekreacji. Gospodarzem Turnieju powinna być szkoła. Gdy szkoła jest gospodarzem etapu, może do niego przystąpić drużyna gospodarza niezależnie od uzyskanego wyniku na wcześniejszym etapie.

 czytaj więcej »

2019-04-02

AM współorganizatorem Powiatowego Konkursu Pierwszej Pomocy Przedmedycznej 2019

foto -AM współorganizatorem Powiatowego Konkursu Pierwszej Pomocy Przedmedycznej 2019

W dniu 27 marca br. Sekcji Ratowników Drogowych Automobilklubu Mieleckiego i Zespół Szkół Technicznych w Mielcu zorganizowały Powiatowy Konkurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej 2019. Impreza odbyła się pod Honorowym Patronatem Starosty Powiatu Mieleckiego Stanisława Lonczaka.

Celem konkursu była popularyzacja tematyki pierwszej pomocy wśród młodzieży szkół podstawowych, a zwłaszcza umiejętności praktycznych w tym zakresie, wymiana wzajemnych doświadczeń nauczycieli edukacji dla bezpieczeństwa.

W imprezie udział wzięło 27 drużyn (54 uczniów) z 11 szkół podstawowych z terenu powiatu mieleckiego.

 czytaj więcej »

2019-04-02

XII edycja Zimowej Szkoły Pierwszej Pomocy w ZST

foto -XII edycja Zimowej Szkoły Pierwszej Pomocy w ZST

W pierwszym tygodniu ferii zimowych w Zespole Szkół Technicznych zorganizowano dla młodzieży zajęcia udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Tematem tegorocznej Zimowej Szkoły były Podstawowe Zabiegi Ratujące Życie u osób dorosłych (BLS - Basic Life Support).

Zajęcia odbywały się w grupach ćwiczeniowych liczących do 10 osób. Szkolenie przeprowadzono w oparciu o „Metodę 4-kroków” wg Europejskiej Rady Resuscytacji.

 czytaj więcej »

2019-02-26

Podsumowanie sezonu sportowo – turystycznego PZM w Rzeszowie

foto -Podsumowanie sezonu sportowo – turystycznego PZM w Rzeszowie

Złoty Pałac w Rudnej Małej. 23 lutego odbyło się uroczyste podsumowanie sezonu sportowo – turystycznego oraz działań na rzecz BRD w 2018 roku. W podsumowaniu brali także udział członkowie Automobilklubu Mieleckiego.

 czytaj więcej »

2019-02-26

Absolutorium dla Zarządu Klubu.

foto -Absolutorium dla Zarządu Klubu.

Okres sprawozdawczy w organizacjach pozarządowych to gorący czas na podsumowania działalności minionego roku. Tak też było w Automobilklubie Mieleckim.

Zarząd Klubu podziękował swoim członkom za determinacje i działania statutowe. Wyróżniono tym razem najmłodszego członka Klubu za jego pracę zaangażowanie i chęci do działania. Uczeń Szkoły Podstawowej nr 9 Maksymilian Ziółko otrzymał z rąk członków Zarządu pamiątkowy album motoryzacyjny wraz z dedykacją. Takiej młodzieży jest nam potrzeba. To Oni kiedyś będą sternikami naszego Klubu.

 czytaj więcej »

2019-02-21

Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Automobilklubu Mieleckiego

Zarząd Automobilklubu Mieleckiego informuje, że w dniu 22 lutego 2019 roku o godzinie 17.30 w auli Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu przy ulicy Jagiellończyka 3, odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Automobilklubu Mieleckiego, które będzie połączone z wyborem Delegatów na Okręgowy Zjazd Polskiego Związku Motorowego w Rzeszowie.

 czytaj więcej »
Starostwo Powiatu Mieleckiego
Urząd Miasta Mielca
Komenda Powiatowa Policji w  Mielcu
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mielcu
Targum Sp. z o.o. serwisy opon
ELROB Regały Reklama
ZEDGUM autoryzowany serwis PREMIO, stacja obsług
REG BENZ  Spółka z ograniczoną odpowiedzialności
P.W. BIBMOT BIK Sp. J.
BASCO 2 sp. z o.o. sp.k.
CZAKRAM Jacek Okoński Sp. J. kompleksowe usługi
OSP Tuszyma
Zespół Szkół Technicznych w  Mielcu
"GAŚNICA" - Autoryzowany Zakład Napraw i Konserw
AC Części
Retro
MKT Swerwis - autosalon, serwis Skoda, VW, KIA