2017-08-27 60-lat Mikrusa w fotografii

ALT 60-lat Mikrusa w fotografii

Zanim rozpoczął się zlot Mikrusów już co bardziej niecierpliwi przechadzali się po placu. Do "szefa" Automobilkubu podeszła starsza pani i zaczęła opowieść ilustrowną fotografiami o udziale Mikrusa w jej i Rodziny życiu. Ta pani to Helena Szatkowska z mężem przejechała Mikrusem Polskę wzdłuź i wszerz. Miło było powspominać.
Przy jakże by inaczej Mikrusie ze Stalowej Woli tym razem czerwonym, pojawił się jeden z konstruktorów "dostojnego jubilata" pan Jerzy Dębicki. (as)

 fot.36-63 Tomasz Koczur