Zarząd Automobilklubu Mieleckiego

 

 • Prezes
  Grzegorz Stryjski
  odpowiedzialny za całokształt prac Członków Zarządu i Automobilklubu Mieleckiego.
  tel.: 502 862 498
  e-mail: automobilmielec@poczta.fm | grzegorzstryjski@poczta.fm
 • V-ce Prezes ds. ds. sportu samochodowego
  Jarosław Zatoński
  koordynacja zawodów samochodowych, imprez okolicznościowych z okazji Dni Mielca, organizacja KJS-u jako Rajdu Mieleckiego, koordynowanie organizacji turniejów BRD miejskich, gminnych, powiatowych i wojewódzkich, udział w spotkaniach i naradach z organami administracji państwowej i samorządowej, pozyskiwanie sponsorów i źródeł finansowania działalności statutowej, składanie sprawozdania z działalności,
  tel.: 601 512 263
  e-mail:
 • Sekretarz
  Damian Kilian
  prowadzenie biura Zarządu, rejestracja pism, prowadzenie dokumentacji członkowskiej, pobieranie składek członkowskich, wydawanie legitymacji członkowskich, współdziałanie z Zarządem Klubu oraz innymi organizacjami samorządowymi, koordynowanie organizacji turniejów BRD i motoryzacyjnych, współdziałanie z właściwymi organami administracji państwowej, samorządowej, policji, straży miejskiej, straży pożarnej i jednostkami OSP, pozyskiwanie środków finansowych,
  tel.: 798 038 751
  e-mail:
 • Członek ds. ratownictwa drogowego i bezpieczeństwa
  Piotr Ogorzałek
  opracowanie planu rozwoju sekcji ratowników drogowych, inwentaryzowanie sprzętu szkoleniowego, udział w posiedzeniach Okręgowej Komisji Bezpieczeństwa przy Zarządzie Okręgu PZM w Rzeszowie, współpraca szkoleniowa, organizacja Zlotu Ratowników Drogowych PZM, organizowanie szkoleń i kursów na ratowników drogowych, współdziałanie z właściwymi organami administracji państwowej, samorządowej, policji, straży miejskiej i pożarnej, opracowanie i przygotowanie projektów współpracy, pozyskiwanie sponsorów i środków finansowych związanych z działalnością statutową Automobilklubu Mieleckiego,
  tel.: 733 608 409
  e-mail:
 • Członek ds. sportów samochodowych i popularnych
  Kazimierz Antos
  zadania w zakresie sportów samochodowych i popularnych, udział w pracach Okręgowej Komisji Sportu Samochodowego przy Zarządzie Okręgu PZM w Rzeszowie, organizowanie szkoleń dla sędziów i komisarzy sportowych, oddelegowywanie sędziów na rajdy i zawody sportowe, koordynacja zawodów samochodowych i organizacja KJS-u jako Rajdu Mieleckiego, pozyskiwanie sponsorów i źródeł finansowania działalności statutowej, składanie sprawozdania z działalności,
  tel.: 663 744 960
  e-mail:
 • Członek ds. sportów popularnych
  Wacław Grzelak
  zadania z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, organizowanie otwartych spotkań związanych z historią motoryzacji, organizacja turnieju BRD w szkołach podstawowych i gimnazjalnych, współdziałanie z właściwymi organami administracji państwowej, samorządowej, pozyskiwanie funduszy w ramach projektów unijnych, składanie sprawozdania z działalności,
  tel.: 512 253 499
  e-mail:
 • Członek ds. sportów popularnych i pojazdów zabytkowych
  Piotr Molak
  zadania z zakresu sportów popularnych i Zlotów Pojazdów Zabytkowych, odpowiedzialny za organizowanie imprez okolicznościowych, otwartych spotkań motoryzacyjnych dla miłośników pojazdów zabytkowych, pozyskiwanie sponsorów i środków finansowych na działalność statutową, składanie sprawozdania z działalności,
  tel.: 502 028 882
  e-mail:

Komisja Rewizyjna Automobilklubu Mieleckiego

 • Przewodniczący
  Władysław Korzeń

  tel.: 602 600 565
  e-mail:
 • Sekretarz
  Tomasz Koczur

  tel.:
  e-mail:
 • Członek
  Bogusław Durej

  tel.:
  e-mail: