Automobilklub Mielecki

ul. Solskiego 1/3, 39-300 Mielec

Zarząd Automobilklubu Mieleckiego

 

 • Prezes
  Grzegorz Stryjski
  odpowiedzialny za całokształt prac Członków Zarządu i Automobilklubu Mieleckiego.
  tel.: 502 862 498
  e-mail: automobilmielec@poczta.fm | grzegorzstryjski@poczta.fm
 • V-ce Prezes ds. bezpieczeństwa i ratownictwa
  Artur Smykla
  opracowanie planu rozwoju sekcji ratowników drogowych w Mielcu, odpowiedzialny za sprzęt sekcji ratowników drogowych, organizacja Powiatowego Turnieju Motoryzacyjnego w szkołach średnich, organizowanie imprez okolicznościowych, pozyskiwanie sponsorów i środków finansowych na działalność statutową, składanie sprawozdań z działalności.
  tel.: 602 899 055
  e-mail: setec@wp.pl
 • V-ce Prezes ds. sportu samochodowego
  Konrad Łakomy
  zadania w zakresie sportu samochodowego: udział w pracach Komisji Sportu Samochodowego przy Zarządzie Okręgu PZM w Rzeszowie, organizowanie szkoleń dla sędziów i komisarzy sportowych, oddelegowywanie sędziów na rajdy i zawody sportowe, koordynacja zawodów samochodowych i organizacja KJS-u jako Rajdu Mieleckiego, pozyskiwanie sponsorów i źródeł finansowania działalności statutowej, składanie sprawozdań z działalności
  tel.: 668 303 634
  e-mail: konrad-lakomy@wp.pl
 • Sekretarz
  Weronika Czerwińska
  prowadzenie biura Zarządu, rejestracja pism, prowadzenie dokumentacji członkowskiej, pobieranie składek członkowskich, wydawanie legitymacji członkowskich, współdziałanie z Zarządem Klubu oraz innymi organizacjami samorządowymi, powiatowymi i terenowymi, pozyskiwanie środków finansowych.
  tel.: 501 326 042
  e-mail: weronika.czerwinska@stud.prz.edu.pl
 • Członek ds. ratownictwa drogowego
  Michał Polak
  zadania z zakresu ratownictwa drogowego, udział w posiedzeniach Komisji Bezpieczeństwa przy Zarządzie Okręgu PZM w Rzeszowie, współpraca szkoleniowa z innymi stowarzyszeniami, organizacja Konkursu pierwszej pomocy przedmedycznej, organizowanie szkoleń i kursów na ratowników drogowych, współdziałanie z właściwymi organami administracji państwowej, samorządowej, policji, straży miejskiej i pożarnej, pozyskiwanie sponsorów i środków finansowych związanych z działalnością statutową Automobilklubu Mieleckiego.
  tel.: 791 970 112
  e-mail: dziekan.pl@gmail.com
 • Członek ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego
  Mariusz Barnaś
  zadania z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, organizowanie otwartych spotkań ze społeczeństwem, organizacja turnieju BRD w szkołach podstawowych i gimnazjalnych, współorganizowanie egzaminów na kartę rowerową i motorowerową, współdziałanie z właściwymi organami administracji państwowej, samorządowej, pozyskiwanie funduszy w ramach projektów unijnych, składanie sprawozdań z działalności.
  tel.: 696 464 649
  e-mail: mbarnas1@wp.pl
 • Członek ds. sportów popularnych
  Krzysztof Dobosz
  zadania w zakresie sportów popularnych dla dzieci i osób niepełnosprawnych: organizacja Turnieju Bezpieczeństwa dzieci niepełnosprawnych, turnieje i zawody rowerowe w okresie ferii zimowych, Dnia Dziecka, imprezy okolicznościowe z okazji Dni Mielca, Dożynek Gminnych i Powiatowych, organizacja Zlotu Ratowników Drogowych PZM, pozyskiwanie środków finansowych na działalność statutową Automobilklubu Mieleckiego, składanie sprawozdań z działalności.
  tel.: 781 287 989
  e-mail: krzychod24@wp.pl

Komisja Rewizyjna Automobilklubu Mieleckiego

 • Przewodniczący
  Stanisław Tomza

  tel.: 696 915 535
  e-mail:
 • Członek
  Władysław Korzeń

  tel.: 602 600 565
  e-mail:
 • Członek
  Wacław Baran

  tel.: 728 848 561
  e-mail: