2023-01-14 Nasza historia. Pierwsze dziesięciolecie.

ALT Nasza historia. Pierwsze dziesięciolecie.

Historia Automobulklubu Mieleckiego sięga początku lat sidemdziesiątych XX wieku, kiedy to jeszcze możliwość zrzeszania się była znacznie bardziej skomplikowana, niż obecnie. Z inicjatywy ówczesnych mieleckich działaczy m.in. Antoniego Zydronia i Ludwika Piątkowskiego dnia 11.05.1973r., powołana została mielecka delagatura Automobilklubu Rzeszowskiego. Na inauguracyjne zebranie, podczas którego wybrano "Zespół roboczy" przybyli przedstawiciele władz AR z ówczesnym Prezesem inż. Włodzimierzem Krasińskim. Wkrótce też wyłoniony został pierwszy zarząd Automobilklubu Rzeszowskiego - Delegatury w Mielcu.
Pierwszuym prezesem został inż. Jerzy Belczak.

Do pierwszych swych zadań członkowie AR - Delegatura w Mielcu przyjęli między innymi:
•  zorganizowanie kółek zainteresowań użytkowników pojazdów różnych typów (Fiat, Syrena, Trabant);
•   zorganizowanie kursu samochodowo - motocyklowego oraz kursów dokształcających z zakresu przepisów ruchu drogowego i eksploatacji pojazdów;
•   zorganizowania rajdów bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz prób sprawności kierowców;
•   utworzenie sekcji cartingowej dla młodzieży;

Od samego początku działalności Delegatura Mielecka prowadzona była działalność szkoleniowa, jak również organizowane były zawody sportowe.
Pierwszy rajd zorganizowano w Mielcu 21 października 1973 roku. Na starcie stanęło 11 złóag. Prowadzone były także kursy na prawo jazdy. Pierwszy taki kurs odbył się na przełomie 1973 - 1974 roku. Rok 1974 rozpoczął się bardzo obiecująco dla środowiska automobilistów. Na początku tegoż roku otrzymano kompletną dokumentację potrzebną do budowy gokartów. Powstawały one przy współpracy z Technikum Mechanicznym z Mielca.
Na stanowisku prezesa Delegatury nastapiła zmiana, nowym został mgr Zenon Iwanicz (1974-1976). Również wiosną 1974 roku udało się pozyskać 4 przyczepy campingowe do "testowania" przez członków klubu. W tym czasie liczebność czonków mieleckiej delegatury przekroczyła 200 osób. Nie zabrakło imprez sportowych. 19 maja 1974 roku 13 załóg stanęło do rywalizacji podczas imprezy "Jazda sprawnościowa", zorganizowanej w ramach akcji "Tydzień kultury na jezdni".
Równie prężnie rozwijała swoją działalność sekcja turystyczna. W maju zorganizowano rajd turystyczny o puchar "Głosu Załogi"". Trasa rajdu liczyła sobie 275 km i wiodła z Mielca, poprzez Sandomierz, Świętą Katarzynę, Staszów - z powrotem do Mielca. W imprezie wzięło wówczas udział 15 załóg, które stanowili pracownicy WSK i ich rodziny. W kolejnych latach ta forma turystyki została jeszcze bardziej rozwinięta, a zmotoryzowani z Mielca zaczęli przemierzać szlaki poza terytorium Polski. Na początek były to ZSSR i WRL, a potem inne kraje RWPG.
W początkowym okresie swej działalności Automobilklub Rzeszowski - Delegatura w Mielcu cieszyła się olbrzymim poparciem ze strony dyrekcji WSK Mielec, Komitetu Zakładowego PZPR, SIMP, a także ówczesnych władz miasta. Na początku marca 1976 roku AR-DM otrzymała samochód "Fiat 126p"" do prowadzonych przez siebie szkoleń kierowców.
Pośród rożnego rodzaju imprez organizowanych przez AR-DM na szczególną uwagę zasługuje inicjatywa, która zrodziła się w Mielcu i szybko znalazła naśladowców na terenie całego kraju, po to by już w 1977 roku stać się "Ogólnopolskim turniejem wiedzy z bezpieczeństwa w ruchu drogowym".
To właśnie w Mielcu po raz pierwszy zorganizowano taki turniej w 1976 roku. Impreza podchwycona przez dziennikarzy prasy motoryzacyjnej szybko zyskała rozgłos i naśladowników w całym kraju. Na tle ogólnej sytuacji społeczno - gospodarczej kraju - na przełomie lat 70. i 80. tempo rozwoju klubu znacznie spadło. Przedłużały się prace związane z uruchomieniem własnego warsztatu, przedłużał się również proces wytwórczy gokartów dla tutejszej sekcji kartingowej.
W 10 lat od powstania mieleckiej delegatury Automobilklubu Rzeszowskiego organizacja ta skupiała 1250 członków. Pod względem liczebności była to jedna z większych organizacji na terenie Mielca.
c.d.n. ...