Automobilklub Mielecki

ul. Sportowa 1, 39-300 Mielec

 
 

Walne Zebranie Sprawozdawcze

foto -Walne Zebranie Sprawozdawcze
2010-03-10

W sali Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Mielcu odbyło się coroczne Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Automobilklubu Mieleckiego. Zebranie otworzył Prezes Zarządu Klubu Grzegorz Stryjski.

Witając zebranych pierwsze słowa wraz z życzeniami skierował do przybyłych kobiet w tym do członkini Pani Krystyny Skowrońskiej Posła na Sejm. Powitał także nowych członków Automobilklubu, którym wręczył legitymacje członkowskie. W dalszej części zebrania przedstawione zostało sprawozdanie z działalności Automobilklubu oraz sprawozdanie finansowe. Zebrani podczas dyskusji pozytywnie ocenili pracę Zarządu, Komisji Rewizyjnej i wszystkich członków. Pani Poseł Krystyna Skowrońska bardzo mocno podkreślała społeczną działalność Klubu. Stwierdziła że taka działalność przynosi pozytywne i namacalne rezultaty. Automobilklub Mielecki jest postrzegany jako nieliczna organizacja pozarządowa działająca na terenie powiatu i regionu. Przedstawiony plan działania na 2010 rok jest obszerny i bardzo ambitny stwierdziła Pani Poseł.

W dalszej części zebrania Przewodniczący Artur Smykla i Prezes Automobilklubu wręczyli podziękowania za aktywną pomoc w przygotowaniu imprez organizowanych przez Automobilklub Mielecki w roku 2009. Takie podziękowania otrzymali : Agata Ziółko, Justyna Rzegocka, Krzysztof Dobosz, Kamil Chmaj i Marcin Wróbel.

Zebrani członkowie udzielili absolutorium Zarządowi Klubu i Komisji Rewizyjnej. Podjęto kilka uchwał które to będą wspomagać wszystkich do lepszego działania. Przewodniczący Zebrania podziękował w swoim imieniu Zarządowi, Komisji Rewizyjnej, przybyłym Członkom i tym którzy nie mogli przybyć na Walne Zebranie za osobiste zaangażowanie się w rozwój naszego stowarzyszenia jakim jest Automobilklub Mielecki. Na tym Walne Zebranie Członków Klubu zakończono.