Automobilklub Mielecki

ul. Sportowa 1, 39-300 Mielec

 
 

Karta motorowerowa w Tuszowie Narodowym.

foto -Karta motorowerowa w Tuszowie Narodowym.
2010-06-14

Kolejny raz Publiczne Gimnazjum im.Jana Pawła II w Tuszowie Narodowym było organizatorem szkolenia i egzaminowania uczniów na kartę motorowerową. Dyrektorka Szkoły Pani Stanisława Kardyś oraz nauczyciel wychowania fizycznego Pan Stanisław Pelic od dłuższego czasu przygotowywali swoich uczniów do egzaminu na kartę motorowerową. Jakiego samozaparcia i determinacji potrzeba mogą o tym powiedzieć nauczyciele przygotowujący młodzież do jednego z wielu egzaminów.

Test sprawdzający z wiadomości przepisów i zasad ruchu drogowego przeprowadzono kilka dni wcześniej. Do egzaminu testowego przystąpiło 57 uczniów, poprawnie na test odpowiedziało tylko 6 kandydatów. Jak widać młodzież gimnazjalna nie bardzo przygotowuje się do tego typu egzaminu. Na 10 czerwca zaproszono policjantów z Posterunku Policji w Tuszowie Narodowym oraz członków Automobilklubu Mieleckiego do przeprowadzenia egzaminu praktycznego, jazdy na motorowerze. Przygotowano odpowiedni tor jazdy z elementami jazdy sprawnościowej. Automobilklub Mielecki przygotował zestaw znaków drogowych oraz trasę włączając pobliską drogę dojazdową do kościoła.

Wszystkie elementy jazdy odbywały się na drodze publicznej podczas normalnego ruchu pojazdów. Nad bezpieczeństwem przeprowadzanego egzaminu czuwali policjanci z Posterunku Policji w Tuszowie Narodowym na czele ze st.aspirantem Januszem Paterakiem oraz Prezes Automobilklubu Mieleckiego Grzegorz Stryjski. Podczas trwania egzaminu praktycznego uczniowie musieli wykazać maksimum umiejętności prowadzenia motoroweru w normalnych warunkach drogowych.

Po zakończeniu egzaminu praktycznego ratownicy drogowi Automobilklubu Mieleckiego Krzysztof Dobosz, Kamil Chmaj oraz Marcin Wróbel zaprezentowali młodzieży gimnazjalnej niektóre elementy udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Mimo panującego upału młodzież gimnazjalna wraz z nauczycielami, Panią Dyrektor Szkoły, Panami policjantami oglądnęli ciekawy a zarazem krótki pokaz ratowania życia ludzkiego w wykonaniu młodych mieleckich ratowników.