Automobilklub Mielecki

ul. Sportowa 1, 39-300 Mielec

 
 

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

foto -NARODOWE  ŚWIĘTO  NIEPODLEGŁOŚCI
2010-11-12

11 listopada 2010 roku W intencji Ojczyzny odbyła się msza święta w bazylice mniejszej pod wezwaniem św. Mateusza w Mielcu. Po nabożeństwie został uformowany pochód na czele którego maszerowała orkiestra dęta z SCK. Po przejściu pod pomnik Wolności wszyscy zgromadzeni wysłuchali hymnu państwowego. Młodzież szkolna przedstawiła montaż poetycko – muzyczny o Ojczyźnie.

Dla uczczenia 540 rocznicy lokacji miasta Mielca w uroczystości tej wystąpiła Chorągiew Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej prezentując rycerską musztrę paradną. Odbyła się parada sztandarów i pocztów sztandarowych. Przybyłe delegacje składały wieńce i wiązanki kwiatów pod pomnikiem Wolności. Wieńce złożyli przedstawiciele władzy ustawodawczej, wykonawczej oraz sądowniczej, kombatanci, delegacje urzędów, instytucji, partii politycznych, stowarzyszeń, delegacje szkół i pozostali uczestnicy manifestacji.

Stowarzyszenie Automobilklub Mielecki reprezentowała delegacja w składzie Grzegorz Stryjski Prezes Zarządu Klubu, Weronika Baran Sekretarz Zarządu oraz członkowie Chmaj Kamil, Dobosz Krzysztof i Durej Bogdan. Delegacja Automobilklubu złożyła wiązankę z biało czerwonych kwiatów i szarfą w barwach narodowych.