2011-01-23 Automobilklubowy opłatek.

ALT Automobilklubowy opłatek.

W ostatnim tygodniu mijającego 2010 roku odbyło się spotkanie opłatkowe. Zarząd Klubu zorganizował świąteczno – noworoczne spotkanie w sali Związku Nauczycielstwa Polskiego. Prezes Automobilklubu Grzegorz Stryjski przypomniał zebranym krótki rys pracy Klubu w mijającym roku. Podziękował wszystkim za osobisty wkład pracy, zaangażowanie społeczne dla dobra Klubu i całego środowiska.

Tradycyjnemu opłatkowi towarzyszyły życzenia noworoczne, wesoła klubowa atmosfera oraz lampka szampana.