2011-01-27 KURS RATOWNIKA DROGOWEGO

ALT KURS RATOWNIKA DROGOWEGO

Sekcja ratowników drogowych Automobilklubu Mieleckiego organizuje nabór na kurs ratownika drogowego Polskiego Związku Motorowego

Kurs - 30 godzinny z pełnym programem teorii i praktyki z zakresu pierwszej pomocy i ratownictwa drogowego. Każdy uczestnik, po odbyciu szkolenia i zdanym egzaminie, otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu, legitymację i książeczkę Ratownika Drogowego PZM.

Ratownik Drogowy PZM zobowiązany jest do niesienia pomocy w trakcie zaistniałego wypadku, zabezpieczenia miejsca zdarzenia oraz kierowania akcją ratowniczą do czasu przyjazdu służb ratowniczych.

Zgłoszenia na kurs przyjmuje Automobilklub Mielecki
do 19 lutego 2011 r.

w biurze klubu przy ulicy Solskiego 1/3 (hala sportowa)
w każdy wtorek od godziny 18 do 19
lub drogą elektroniczną:mailto:automobilmielec@poczta.fm

Warunki uczestnictwa w kursie:
a/ ukończone 18 lat,
b/ przynależność do PZM (Automobilklubu).

Ogólny program szkolenia Ratownika Drogowego PZM:

  • Zagadnienia prawne – wykłady.
  • Cele i zadania ratownictwa drogowego – wykłady
  • Pierwsza pomoc i ratownictwo drogowe – wykłady i ćwiczenia.
  • Sprzęt ratowniczy – pokaz, obsługa, ćwiczenia.

Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu osoby indywidualne, przedstawicieli firm transportowych oraz kierowców pojazdów samochodowych.

Ilość miejsc jest ograniczona.