Automobilklub Mielecki

ul. Sportowa 1, 39-300 Mielec

 
 

Zimowa Akademia Bezpieczeństwa

foto -Zimowa  Akademia  Bezpieczeństwa
2011-01-31

Podczas ferii zimowych to nie tylko śnieg, jazda na nartach czy sankach. Jeżeli warunki zimowe są ku temu sprzyjające to warto poświęcić czas na rozrywki i zabawy na śniegu.

Tegoroczne ferie przebiegały w zmiennych warunkach pogodowych. W jeden dzień można było poślizgać się na śniegu a w innym dniu szukać zabawy w obiektach zamkniętych. I tak przygotowano program ferii zimowych w Szkole Podstawowej w Przecławiu. Były zabawy, konkursy i rozrywka.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Przecławiu wraz z Automobilklubem Mieleckim zorganizowała Zimową Akademię Bezpieczeństwa. Nauczyciel Piotr Sułek z grupą dzieci przygotował małe miasteczko drogowe połączone z kilkoma przeszkodami rowerowymi. Natomiast mieleccy ratownicy i członkowie Klubu od spraw bezpieczeństwa zadbali o stronę praktyczną tej imprezy.

Udostępniono dzieciakom fantomy celem pokazania i wykonania podstawowych ćwiczeń ratujących życie. Zapoznano wszystkich uczestników ferii a była to grupa trzydziestoosobowa ze Szkół Podstawowych z Dobrynina, Wylowa, Łączek Brzeskich i Przecławia z wyposażeniem podręcznej apteczki, sposobem udzielania pierwszej pomocy, wykonywania najprostszych opatrunków, poprawnego wezwania służb ratowniczych. Były przejazdy rowerem z elementami bezpiecznego zachowania się na drodze, kwiz z przepisów o ruchu drogowym oraz elementy jazdy sprawnościowej na rowerze. Temu wszystkiemu towarzyszyła zdrowa rywalizacja między szkołami i rywalizacja dziewcząt i chłopców.

Nad całością imprezy czuwali przedstawiciele Komisariatu Policji w Przecławiu z jej Kierownikiem Panem Grzegorzem Maruchą, Automobilklubu Mieleckiego z Prezesem Grzegorzem Stryjskim, członkiem AM Bonifacym Jakubowskim, ratownikiem Krzysztofem Doboszem oraz nauczyciele i Dyrekcja Szkoły w Przecławiu.

W grupie dziewcząt najlepszą okazała się Łucja Pietrzycka z Przecławia, następnie Patrycja Marut z Łączek Brzeskich, Anna Surdej i Agata Wilk obie z Wylowa. W konkurencji chłopców najlepszymi uczestnikami zostali Paweł Lipiór i Mateusz Bryk z Łączek Brzeskich, Rafał Ćwik z Przecławia, Kacper Helowicz z Dobrynina, Łukasz Skrzypek z Przecławia i Mateusz Bogdan z Dobrynina.

Dla wszystkich uczestników Zimowej Akademii Bezpieczeństwa organizatorzy zapewnili poczęstunek i słodycze. Należy pogratulować wszystkim zainteresowanym, organizatorom, Dyrekcji Szkoły Podstawowej, Automobilklubowi Mieleckiemu, Policji z Przecławia za ciekawą, godną do naśladowania inicjatywę.