2011-01-31 Zimowa Akademia Bezpieczeństwa

ALT Zimowa  Akademia  Bezpieczeństwa

Podczas ferii zimowych to nie tylko śnieg, jazda na nartach czy sankach. Jeżeli warunki zimowe są ku temu sprzyjające to warto poświęcić czas na rozrywki i zabawy na śniegu.

Tegoroczne ferie przebiegały w zmiennych warunkach pogodowych. W jeden dzień można było poślizgać się na śniegu a w innym dniu szukać zabawy w obiektach zamkniętych. I tak przygotowano program ferii zimowych w Szkole Podstawowej w Przecławiu. Były zabawy, konkursy i rozrywka.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Przecławiu wraz z Automobilklubem Mieleckim zorganizowała Zimową Akademię Bezpieczeństwa. Nauczyciel Piotr Sułek z grupą dzieci przygotował małe miasteczko drogowe połączone z kilkoma przeszkodami rowerowymi. Natomiast mieleccy ratownicy i członkowie Klubu od spraw bezpieczeństwa zadbali o stronę praktyczną tej imprezy.

Udostępniono dzieciakom fantomy celem pokazania i wykonania podstawowych ćwiczeń ratujących życie. Zapoznano wszystkich uczestników ferii a była to grupa trzydziestoosobowa ze Szkół Podstawowych z Dobrynina, Wylowa, Łączek Brzeskich i Przecławia z wyposażeniem podręcznej apteczki, sposobem udzielania pierwszej pomocy, wykonywania najprostszych opatrunków, poprawnego wezwania służb ratowniczych. Były przejazdy rowerem z elementami bezpiecznego zachowania się na drodze, kwiz z przepisów o ruchu drogowym oraz elementy jazdy sprawnościowej na rowerze. Temu wszystkiemu towarzyszyła zdrowa rywalizacja między szkołami i rywalizacja dziewcząt i chłopców.

Nad całością imprezy czuwali przedstawiciele Komisariatu Policji w Przecławiu z jej Kierownikiem Panem Grzegorzem Maruchą, Automobilklubu Mieleckiego z Prezesem Grzegorzem Stryjskim, członkiem AM Bonifacym Jakubowskim, ratownikiem Krzysztofem Doboszem oraz nauczyciele i Dyrekcja Szkoły w Przecławiu.

W grupie dziewcząt najlepszą okazała się Łucja Pietrzycka z Przecławia, następnie Patrycja Marut z Łączek Brzeskich, Anna Surdej i Agata Wilk obie z Wylowa. W konkurencji chłopców najlepszymi uczestnikami zostali Paweł Lipiór i Mateusz Bryk z Łączek Brzeskich, Rafał Ćwik z Przecławia, Kacper Helowicz z Dobrynina, Łukasz Skrzypek z Przecławia i Mateusz Bogdan z Dobrynina.

Dla wszystkich uczestników Zimowej Akademii Bezpieczeństwa organizatorzy zapewnili poczęstunek i słodycze. Należy pogratulować wszystkim zainteresowanym, organizatorom, Dyrekcji Szkoły Podstawowej, Automobilklubowi Mieleckiemu, Policji z Przecławia za ciekawą, godną do naśladowania inicjatywę.