2011-02-18 Jak przekazać 1% podatku dochodowego?

ALT Jak przekazać 1% podatku dochodowego?

Automobilkub Mielecki nie jest wpisany do rejestru organizacji pożytku publicznego. Ale dzięki akcji Fundacji Partnerstwo z siedzibą w Warszawie pod numerem KRS 0000197334 jest to możliwe.

Kwoty pieniężne przekazane przez US na konto w/w Fundacji przesłane zostaną na Nasze tj. Automobilklubu Mieleckiego w całości.

www.partnerstwo.pl
Akcja 1% na Twój Klub.

Szanowni podatnicy, Partnerzy, Sponsorzy, osoby wspierające i Członkowie Automobilklubu Mieleckiego w myśl przepisów podatkowych, przepisu 1% podatku dochodowego za 2010 rok możecie przekazać ten 1% na rzecz naszego Stowarzyszenia. Zapoznając się z przedstawionymi dokumentami, Regulaminem, podpisaną Umową z Fundacją Partnerstwo oraz właściwie wypełnieniem PIT – 28, PIT – 36, PIT – 36L, PIT – 37, PIT – 38, Urząd Skarbowy przekaże 1% podatku należnego na konto Fundacji a Fundacja przekaże 100 % środków na rzecz Automobilklubu Mieleckiego.

Jesteśmy przekonani i pewni że wpłynie taka darowizna ze strony Fundacji. W 2010 roku na mocy stosownej Umowy z Fundacją Partnerstwo zostały nam przekazane środki finansowe pochodzące z akcji 1% na Twój Klub.

Za podjęcie przemyślanej i trafnej decyzji oraz przekazanie 1% na Stowarzyszenie jakim jest Automobilklub Mielecki wszystkim podatnikom serdecznie dziękują

Członkowie i Zarząd Automobilklubu Mieleckiego.