2011-03-28 Okręgowy Zjazd PZM w Rzeszowie

ALT Okręgowy Zjazd PZM w Rzeszowie

W siedzibie Automobilklubu Rzeszowskiego odbył się XVI Okręgowy Zjazd Polskiego Związku Motorowego. W obradach Zjazdu PZM uczestniczyli także delegaci Automobilklubu Mieleckiego wybrani na ostatnim Walnym Zebraniu Sprawozdawczym Członków Klubu. Trzyosobowa delegacja w składzie Grzegorz Stryjski Prezes Zarządu Klubu, Artur Smykla Wiceprezes Zarządu Klubu i Michał Polak Członek Zarządu Klubu oraz pozostali delegaci w liczbie 65 osób wybierali nowe władze Okręgowe PZM.

Nowo wybranym Prezesem Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Rzeszowie został ponownie Zdzisław Grzyb, który będzie miał do dyspozycji 15 osobowy Zarząd. Wybrano na następną czteroletnią kadencję pięcioosobową Okręgową Komisję Rewizyjną. Na Przewodniczącego wybrano Józefa Biernackiego z Jasła a jednym z Członków tej Komisji został Prezes Automobilklubu Mieleckiego Grzegorz Stryjski. Wybrano także 11 delegatów na Krajowy Zjazd Polskiego Związku Motorowego.

Odznaczono i uhonorowano za długoletnią pracę na rzecz sportu Złotą Odznaką PZM dotychczasowego wiceprezesa Zarządu Okręgu Jana Jędrzejkę.