2011-04-03 Rusza Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym 2011

ALT Rusza Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym 2011

Turniej ma charakter wieloetapowy. Organizowany jest w szkołach podstawowych dla uczniów klas 4 – 6 oraz w gimnazjach. Celem Turnieju są działania na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w tym bezpieczeństwo dzieci i młodzieży szkolnej w każdym zakątku naszego kraju. Popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach i ulicach, roweru jako środka transportu, a także rekreacji i sportu. Pragniemy jednocześnie wdrażać zasady i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz kształtować partnerskie zachowania wobec innych uczestników ruchu.

Od kilkunastu już lat członkowie Automobilklubu Mieleckiego wspólnie z policjantami z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Mielcu oraz Wydziałem Edukacji Urzędu Miejskiego organizują na terenie miasta i powiatu eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.

Gospodarzem sobotnich eliminacji BRD było Gimnazjum Nr 3 przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Mielcu. Do Turnieju zgłosiło się sześć drużyn ze Szkół Podstawowych i cztery Gimnazja. Poziom wiedzy startującej młodzieży z przepisów ruchu drogowego jest zadawalający.

Poruszanie się po zaimprowizowanym miasteczku ruchu drogowego i rowerowym torze przeszkód dla niektórych stanowił duże wyzwanie oraz trema przed innymi kolegami. Każdy chciałby pojechać poprawnie i bezbłędnie. Rywalizacja była duża, opiekunowie startujących drużyn włożyli mnóstwo wysiłku w przygotowanie swoich uczniów.

I tak wśród uczniów Szkół Podstawowych najlepszym uczestnikiem został Michał Kozik ze Szkoły Podstawowej Nr 6 oraz jego drużyna w składzie Ździebło Piotr i Gancarczyk Michał. Drugie miejsce wywalczyła Szkoła Podstawowa Nr 3 w składzie Michał Kruczek, Cezary Bober i Mateusz Hołowiński. Trzecie premiowane miejsce w eliminacjach powiatowych BRD zdobyła Szkoła Podstawowa Nr 2 w składzie Adam Winiarz, Mateusz Gaj i Paweł Popera.

Wśród gimnazjalistów najlepszym uczestnikiem został Szymon Wałek z Gimnazjum Nr 3 oraz jego drużyna Mateusz Krzysztofik i Arkadiusz Bystrek. Drugie miejsce i awans do Turnieju Powiatowego BRD wywalczyło Gimnazjum Nr 2 w składzie Karol Kubik, Bartosz Kardyś i Oskar Rajchel.

Zwycięskie zespoły oraz najlepsi uczestnicy Turnieju otrzymali pamiątkowe puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe, pozostali pamiątkowe dyplomy za udział w eliminacjach miejskich Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym 2011.

Dziękujemy Dyrekcji i nauczycielom Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 jako gospodarza Turnieju, nauczycielom, opiekunom i startującym uczniom, Panu Pawłowi Hajnyczowi z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji oraz członkom Automobilklubu Mieleckiego w osobach Jakubowski Bonifacy, Durej Bogusław, Dobosz Krzysztof, Dziekan Marcin i Ogorzałek Piotr.

Turniej Powiatowy BRD odbędzie się 7 maja 2011 roku w Szkole Podstawowej Nr 3 w Mielcu od godziny 8.30.