Automobilklub Mielecki

ul. Sportowa 1, 39-300 Mielec

 
 

Zebranie w Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzochowie.

foto -Zebranie w Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzochowie.
2011-04-09

W marcu 2011 roku w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzochowie odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze tej jednostki.

Na zaproszenie Zarządu i Prezesa OSP Leszka Kopacza przybyli Prezes Zarządu Powiatowego Ochotniczych Straży Pożarnych Franciszek Augustyn, przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej kapitan Eligiusz Hajec, przedstawiciel Urzędu Miasta Mielca ds. jednostek OSP Piotr Toczyński oraz Prezes Automobilklubu Mieleckiego Grzegorz Stryjski.

W trakcie zebrania podsumowano działalność jednostki OSP Rzochów w okresie kadencji, przyjęto plan pracy oraz wybrano nowy Zarząd i Komisję Rewizyjną. Obowiązki Prezesa powierzono dotychczas pełniącemu Leszkowi Kopaczowi.

W trakcie dyskusji głos zabrał Prezes Automobilklubu Mieleckiego Grzegorz Stryjski. Podziękował za kilkuletnią owocną współpracę między OSP Rzochów a Automobilklubem. Mogliśmy przeszkolić młodych strażaków z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, zorganizować przy Waszym udziale Wojewódzki Zlot Ratowników Drogowych, zachować większe bezpieczeństwo podczas rozgrywania samochodowego Rajdu Mieleckiego. Taka współpraca przynosi obopólne korzyści, myślę że będziemy dalej współpracować, szanujcie długoletnią i bogatą tradycję Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzochowie powiedział na zakończenie swojego wystąpienia Prezes Automobilklubu Mieleckiego Grzegorz Stryjski.