Automobilklub Mielecki

ul. Sportowa 1, 39-300 Mielec

 
 

Zespół Szkół w Radomyślu Wielkim zwycięzcą Powiatowego Turnieju Motoryzacyjnego.

foto -Zespół Szkół w Radomyślu Wielkim zwycięzcą Powiatowego Turnieju Motoryzacyjnego.
2011-04-20

Zgodnie z wytycznymi Krajowego Komitetu Organizacyjnego Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego Automobilklub Mielecki przy współudziale Starostwa Powiatowego w Mielcu i Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji zorganizował eliminacje Turnieju Motoryzacyjnego na szczeblu Powiatu. Zgłoszono 12 drużyn trzyosobowych uczniów szkół pondgimnazjalnych.

Rolę gospodarza Turnieju przejął Zespół Szkół Ogólnokształcących V LO. Liczbę konkurencji ustalił Komitet Organizacyjny Turnieju biorąc pod uwagę liczbę zgłoszeń i możliwości techniczne organizatora.

Wszyscy uczestnicy musieli odpowiedzieć na 20 pytań testowych ze znajomości przepisów ruchu drogowego oraz wykonać sprawdzian polegający na bezpiecznym i technicznym przejeździe motorowerem. Każda drużyna przeszła także sprawdzian z udzielania pomocy przedmedycznej polegającej na wykonaniu w określonym czasie jednego wylosowanego zadania praktycznego. Wynik stanowił ocenę dla całej drużyny.

Zwycięską drużyną tegorocznego Powiatowego Turnieju Motoryzacyjnego została drużyna w składzie Bartosz Mydlarz, Dariusz Bednarz i Adam Ryczek z Zespołu Szkół w Radomyślu Wielkim. Drugie miejsce wywalczyli uczniowie Dariusz Hyjek, Karol Osora i Dawid Wieloch z Elektryka a na trzecim uplasowali się uczniowie z II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Mielcu. Organizatorzy wyłonili najlepszą i najlepszego uczestnika Turnieju. Anna Wrażeń z Zespołu Szkół CKR w Rzemieniu i Adam Ryczek z Zespołu Szkół w Radomyślu Wielkim zostali najlepszymi uczestnikami Turnieju otrzymując indywidualnie nagrody pocieszenia. Zwycięskim drużynom wręczono pamiątkowe puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe. Nauczycielom i opiekunom zgłoszonych drużyn przekazano pisemne podziękowania.

W przygotowanie organizacyjne i czuwanie nad poprawnością przebiegu poszczególnych konkurencji turniejowych odpowiedzialni byli członkowie Automobilklubu Mieleckiego w osobach: Artur Smykla, Bonifacy Jakubowski, Krzysztof Dobosz, Bogdan Durej, Marcin Dziekan, Piotr Ogorzałek, Mateusz Machnik, Tomasz Ryczek oraz Przewodniczący Komisji Konkursowej Prezes Automobilklubu Mieleckiego Grzegorz Stryjski. Dziękujemy Dyrekcji Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mielcu za udostępnienie sal, boiska i zapewnienie posiłku dla uczestników turnieju.

Środki finansowe na przeprowadzenie Powiatowego Ogólnopolskiego Turnieju Motoryzacyjnego w formie wspierania realizacji zadania publicznego pochodziły z dofinansowania przez Powiat Mielecki, Gminę Miejską Mielec, firmę TARGUM i środki własne Klubu.