Automobilklub Mielecki

ul. Sportowa 1, 39-300 Mielec

 
 

Kierowco masz obowiązek pomóc.

foto -Kierowco masz obowiązek pomóc.
2011-05-01

Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Tak mówi Kodeks karny. W Automobilklubie Mieleckim działa Sekcja Ratowników Drogowych która to doskonale przekazuje, zapoznaje, szkoli i ćwiczy tego typu zachowania kierowców i nie tylko.

broszura Akademii Pierwszej Pomocy -

KIEROWCO ZAPOZNAJ SIĘ, ZAPAMIĘTAJ DZIAŁAJ