2011-06-04 Olimpiada Pierwszej Pomocy Przedmedycznej

ALT Olimpiada Pierwszej Pomocy Przedmedycznej

W sobotę 4 czerwca b.r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Mielcu odbyła się Powiatowa Olimpiada Pierwszej Pomocy Przedmedycznej Szkół Ponadgimnazjalnych, zorganizowana przez Sekcję Ratowników Drogowych Automobilklubu Mieleckiego pod honorowym patronatem Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Mielcu.

W imprezie udział wzięło 10 drużyn (29 uczniów) ze szkół ponadgimnazjalnych powiatu mieleckiego. Do konkursu stanęły zespoły reprezentujące: Zespół Szkół Budowlanych, V Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Rzemieniu, Zespół Szkół w Radomyślu Wielkim oraz Zespół Szkół Technicznych.

Olimpiada składała się z części teoretycznej, obejmującej test wiadomości oraz części praktycznej, na którą składały się 3 konkurencje:

  • Postępowanie w przypadku ataku epilepsji.
  • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa na fantomie oraz ułożenie poszkodowanego (pozoranta) w pozycji bezpiecznej.
  • Postępowanie w przypadku osoby przytomnej z obrażeniami ciała.

Wyniki Olimpiady przedstawiały się następująco:

  • I miejsce – drużyna Zespołu Szkół Technicznych w składzie: Dominik Krępa, Kamil Chmiel, Marcin Jemioło, 169 punktów, (opiekun: mgr Andrzej Wyzga).
  • II miejsce – drużyna Zespołu Szkół Technicznych w składzie: Mateusz Machnik, Marta Guziakiewicz, Kinga Zięba, 157 punktów, (opiekun: mgr Jarosław Sroka).
  • III miejsce – drużyna Zespołu Szkół Budowlanych: Monika Mazur, Damian Gola, 140 punktów, (opiekun: mgr Stanisław Starzyk).

Grono sędziowskie konkursu stanowili instruktorzy oraz ratownicy drogowi Polskiego Związku Motorowego, którzy oceniali wiadomości teoretyczne uczniów oraz wykonywane przez nich zadania praktyczne.

Zwycięskie drużyny otrzymały dyplomy, puchary oraz nagrody rzeczowe.