2011-11-11 93 rocznica odzyskania niepodległości.

ALT 93  rocznica odzyskania niepodległości.

Dlaczego świętujemy ten dzień.

W listopadzie 1918 roku do Warszawy dotarła wiadomość o uwolnieniu Józefa Piłsudskiego z twierdzy w Magdeburgu. 10 listopada 1918 roku specjalnym pociągiem relacji Berlin – Warszawa przybył marszałek Piłsudski. Na peronie Dworca Głównego witały go tłumy wiwatujących warszawiaków. Dzień później delegacja rządu niemieckiego w podparyskiej miejscowości Compiegne podpisała zawieszenie broni co stanowiło zakończenie I Wojny Światowej.

Tymczasem w Warszawie Rada Regencyjna przekazała władzę wojskową i naczelne dowództwo podległych wojsk polskich Józefowi Piłsudskiemu. To 11 listopada 1918 roku na mapie Europy pojawiły się nowe państwa. Jednym z nich była Rzeczpospolita Polska.

Po 120 latach niewoli Polska wróciła na mapę świata. W ten oto sposób dzień 11 listopada stał się symbolem odzyskania przez Polskę niepodległości. Niepodległości, którą świętujemy do dziś.


Prezydent Miasta Mielca Janusz Chodorowski, Przewodniczący Rady Miejskiej w Mielcu Jan Myśliwiec, Starosta Powiatu Mieleckiego Andrzej Chrabąszcz i Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego Henryk Niedbała zaprosili poczty sztandarowe, kombatantów, przedstawicieli władzy ustawodawczej, wykonawczej, sądowniczej, delegacje urzędów, instytucji, stowarzyszeń i związków zawodowych, delegacje szkół oraz mieszkańców miasta na uroczystości przed pomnik Wolności celem uczczenia 93 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

O godzinie 11,00 odbyła się Msza Święta w intencji Ojczyzny pod przewodnictwem ks. bpa Władysława Bobowskiego w bazylice mniejszej św. Mateusza. Skąd uformowany pochód na czele z orkiestrą dętą OSP z Dobrynina wyruszył pod pomnik Wolności. Tam odbył się montaż poetycko – muzyczny o Ojczyźnie w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Mielcu po czym poszczególne delegacje zaproszono do składania wieńców i wiązanek kwiatów.

W tej wspaniałej uroczystości brali udział przedstawiciele Automobilklubu Mieleckiego. Jak corocznie delegacja młodych mieleckich automobilistów złożyła wiązankę z biało-czerwonych kwiatów. Automobilklub Mielecki reprezentowali Damian Kilian, Piotr Ogorzałek, Filip Wałęka, Wojciech Wójtowicz oraz prezes Zarządu Klubu Grzegorz Stryjski.