Automobilklub Mielecki

ul. Sportowa 1, 39-300 Mielec

 
 

Regionalny Turniej Feryjny o Puchar Prezydenta Miasta Przecławia

foto -Regionalny Turniej Feryjny o Puchar Prezydenta Miasta Przecławia
2012-01-24

Celem Turnieju jest nabywanie umiejętności świadomego korzystania z dróg jako uczestnik ruchu drogowego poprzez:

 • popularyzowanie zasad i przepisów ruchu drogowego, kształtowanie nawyków właściwego zachowania się na drodze zarówno w charakterze pieszych, jak i kierujących,
 • popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy,
 • popularyzowanie roweru jako środka transportu,
 • a także rekreacji i sportu.

Termin: 06.02.2012 r. godz.10.oo - sala w Zespole Szkół w Przecławiu

Regionalny turniej feryjny "Bądź bezpieczny na drodze"

CELE TURNIEJU

UCZESTNICY:

 • szkoły podstawowe
 • szkoły gimnazjalne

ORGANIZATORZY TURNIEJU

 • Szkoła Podstawowa w Przecławiu i ZS w Przecławiu
 • Urząd Miejski w Przecławiu
 • Automobilklub Mielecki

PATRONAT MEDIALNY TURNIEJU:

 • Tygodnik Regionalny „KORSO”,
 • portale hej.mielec i hej.rzeszów
PAMIĘTAJ !
UCZESTNICZĄC W TYM TURNIEJU STANIESZ SIĘ BARDZEJ ŚWIADOMYM UCZESTNIKIEM RUCHU DROGOWEGO

Regulamin turnieju - „Bądź bezpieczny na drodze”

 • I. Osoby odpowiedzialne za organizację:
  • Piotr Sułek – nauczyciel SP w Przecławiu
  • Członkowie Automobilklubu Mieleckiego sekcji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
 • II. TERMIN I MIEJSCE
  • 06.02.2012r. - Zespół Szkół w Przecławiu ul. Zielona 39a
 • III. REGULAMIN TURNIEJU
  • -  każda szkoła wystawia jedną drużynę. Drużyna składa się z 3 zawodników (jeżeli jest 1 czy 2 zawodników rezerwowych to też mogą wystartować ale nie wchodzą w skład drużyny, ani nie można ich zmieniać w trakcie trwania turnieju)
  • - każdy uczeń rozwiązuje test teoretyczny składający się z 25 pytań, (szkoły podstawowe – test jednokrotnego wyboru,
  • - gimnazjum –wielokrotnego wyboru) oraz jeździ rowerem po torze przeszkód i miasteczku ruchu drogowego (na sali gimnastycznej)
  • - każdy zawodnik pokonuje tor przeszkód wraz z miasteczkiem ruchu drogowego – wykaz przeszkód i szczegółowy
  • - regulamin znajduje się na stronie www.pzm.pl
  • - zawodnicy ze szkół podstawowych będą mieć do dyspozycji rower składak (koła 20”) i górski (koła 24”). Można mieć swój rower (o kołach nie mniejszych niż 20”) ale trzeba go udostępnić innym zawodnikom jeżeli będą chcieli z niego skorzystać
  • - zawodnicy ze szkół gimnazjalnych będą mieć do dyspozycji rower górski (koła 24”). Można też mieć swój rower (o kołach nie mniejszych niż 24”) ale trzeba go udostępnić innym zawodnikom jeżeli będą chcieli z niego skorzystać
  • - jeden zawodnik z trójki lub cała trójka udziela pierwszej pomocy przedmedycznej (zdecydują sędziowie)
  • - prowadzona będzie osobna klasyfikacja drużyn szkół podstawowych oraz gimnazjalnych.
 • IV. PRZEBIEG TURNIEJU
  •          9.oo- 10.oo - przyjazd drużyn możliwość jazdy po torze przeszkód)
  •         10.oo - przywitanie uczestników
  •         10.15 - 11.oo - test z przepisów ruchu drogowego
  •         11.oo - 13.oo - jazda rowerem po torze przeszkód i miasteczku ruchu drogowego
  •         12.oo - 13.oo - obiad
  •         13.oo - 13.3o - prezentacja policjanta dotycząca bezpieczeństwa na drodze
  •         13.3o - zakończenie turnieju rozdanie dyplomów i nagród
 • V. SĘDZIOWANIE>
  • - przedstawiciele Automobilklubu Mieleckiego,
  • - policjanci z komendy powiatowej policji z Mielca i komisariatu policji z Przecławia,
 • VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  • - uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania regulaminów korzystania z obiektów szkół oraz z przepisów bhp i p.poż obowiązujących w obiektach szkolnych
  • - organizator zapewnia opiekę medyczną dla uczestników imprezy
  • - uczestnik turnieju przyjmuje do wiadomości, że wstęp na teren imprezy jest równoznaczny z udzieleniem zgody na nieodpłatne fotografowanie i filmowanie jego osoby oraz na umieszczenie ich w materiałach informacyjnych opracowywanych przez organizatorów
  • - na teren imprezy zabrania się wnoszenia oraz spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających i materiałów pirotechnicznych
  • - w sprawach pytań, skarg i wniosków należy zgłaszać się do organizatorów,
  • wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi,
  • osoby, które nie będą się stosować do poleceń organizatora lub postanowień niniejszego regulaminu będą wykluczone z imprezy