Automobilklub Mielecki

ul. Sportowa 1, 39-300 Mielec

 
 

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków AM

foto -Zaproszenie na Walne Zebranie Członków AM
2012-02-26

Zarząd Automobilklubu Mieleckiego zaprasza na Walne Zebranie Członków Klubu sprawozdawczo – programowe w dniu 4 marca 2012 roku o godzinie 15.00 do budynku Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Mielcu przy ulicy Kościuszki 25.

Zebranie odbędzie się w Sali ZNP na parterze.

Termin I godzina 15.30

Termin II godzina 16.00.

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
 3. Wybór protokolanta zebrania.
 4. Przyjęcie porządku zebrania.
 5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Wręczenie odznaczeń resortowych wyróżnionym osobom.
 7. Sprawozdanie Prezesa Zarządu Automobilklubu Mieleckiego za 2011 rok.
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2011 rok.
 9. Przedstawienie propozycji skreślenia osób z listy członków Klubu.
 10. Zapoznanie z planem pracy Automobilklubu Mieleckiego na 2012 roku.
 11. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 12. Wolne wnioski.
 13. Propozycje uchwał Walnego Zebrania przedstawione przez Przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków.
 14. Głosowanie za przyjęciem podjętych Uchwał Walnego Zebrania Członków Klubu.
 15. Zakończenie obrad Walnego Zebrania Członków Klubu.

Obecność członków obowiązkowa.