Automobilklub Mielecki

ul. Sportowa 1, 39-300 Mielec

 
 

Szkolenie w sportach samochodowych.

foto -Szkolenie w sportach samochodowych.
2012-03-04

Zgodnie z zaleceniami Głównej Komisji Sportów Samochodowych Polskiego Związku Motorowego rozpoczęto szkolenia i dokształcania sędziów sportowych.

Takie szkolenie połączone z egzaminem sprawdzającym przeprowadził Automobilklub Mielecki. W sobotnie popołudnie sala Związku Nauczycielstwa Polskiego w Mielcu zgromadziła sporą grupę przyszłych i obecnych sędziów sportowych. Przybyła kilkuosobowa grupa z Kolbuszowej oraz grupa mieleckich sędziów i kandydatów.

Szkolenie przeprowadził sam Przewodniczący Okręgowej Komisji Sportów Samochodowych w Rzeszowie Pan Andrzej Makaran.

Zapoznano uczestników szkolenia z nowymi Regulaminami FIA, RSMP, GSMP i popularnych KJS-ów. Zostały wprowadzone pewne zmiany organizacyjne Konkursowych Jazd Samochodowych, zwracano szczególną uwagę na bezpieczeństwo podczas trwania zawodów, bezpieczeństwo widzów i obserwatorów.

Jednak głównym punktem szkolenia był sprawdzian wiadomości sędziów sportowych. Do egzaminu końcowego przystąpiło jedenastu kandydatów. Jesteśmy dobrej myśli, pozytywny wynik egzaminu pozwoli zwiększyć grono naszych sędziów.