Automobilklub Mielecki

ul. Sportowa 1, 39-300 Mielec

 
 

Absolutorium dla Zarządu. Podsumowano kolejny rok w Automobilklubie Mieleckim.

foto -Absolutorium dla Zarządu. Podsumowano kolejny rok w Automobilklubie Mieleckim.
2012-03-05

Zgodnie z zapisem Statutu 4 marca odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Automobilklubu Mieleckiego. Gościem Zebrania był Wiceprezes Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Rzeszowie Jan Jędrzejko.

Przybyłych członków i zaproszonych gości powitał prezes Zarządu Automobilklubu Mieleckiego Grzegorz Stryjski.

W dalszej części obowiązki prowadzącego przejął Artur Smykla Wiceprezes Zarządu . Dokonano wręczenia nowych legitymacji członkowskich. Otrzymali je Pani Maria Wilk, Panowie Marek Duszkiewicz, Dawid Stachowicz, Tomasz Wilk i Rafał Zając. Uchwałą Zarządu Głównego Polskiego Związku Motorowego Srebrną Odznakę Honorową przyznano Pani Krystynie Skowrońskiej, Panu Władysławowi Korzeniowi i Panu Marianowi Żelazko. Przyznano także Brązowe Odznaki Honorowe Polskiego Związku Motorowego które to otrzymały Pani Weronika Czerwińska i Pani Lucyna Żala oraz Panowie Wacław Baran, Konrad Bożek, Leszek Hyczko i Michał Szeląg.

Sprawozdanie z działalności Automobilklubu Mieleckiego przedstawił prezes Grzegorz Stryjski, natomiast sprawozdanie finansowe Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Tomza.

Zapoznano zebranych z planem pracy na rok bieżący, przedstawił i odczytał Członek Zarządu Krzysztof Dobosz. W trakcie dyskusji i wolnych wniosków były podziękowania dla pracy całego zespołu, Zarządu i Komisji Rewizyjnej, Sekcji Ratowników Drogowych, sędziów, zawodników i licznej grupy młodzieży zrzeszonej w strukturach Klubu.

Zaproponowano także poprawki do planu pracy w bieżącym roku kalendarzowym. Zarząd Okręgowy wysoko i pozytywnie ocenia działalność Automobilklubu, czy to w sportach samochodowych, turniejach BRD czy w bardzo ważnej dziedzinie jaką jest ratownictwo drogowe.

Prezes Jędrzejko widzi duży potencjał młodzieży i ich zapał do działania. Jest to budujące i napawa optymizmem. Lubię przyjeżdżać do Mielca, jest klimat dobrej współpracy – powiedział Jan Jędrzejko.

Grzegorz Stryjski przedstawił zebranym informacje wybiegające do roku 2013. Automobilklub Mielecki będzie przygotowywał się do wyborów nowych władz i do obchodów 40 lecia działalności.

Kolejny punkt zebrania należał do Komisji Uchwał i Wniosków. Przewodniczący Komisji Wojciech Daniel przedstawił Uchwały Walnego Zebrania. Zebrani przegłosowali zaproponowane uchwały.

Zarząd Automobilklubu Mieleckiego otrzymał absolutorium za prace i działalność w 2011 roku.

Prowadzący zebranie Artur Smykla jako Wiceprezes Zarządu osobiście podziękował Zarządowi, Komisji Rewizyjnej, sponsorom, firmom wspierającym, zawodnikom, wszystkim członkom i ratownikom Automobilklubu Mieleckiego za wspólnie spędzone chwile, za pracę na rzecz Klubu, społeczności lokalnej miasta i powiatu, województwa, kraju i poza jego granicami.

Na tym Walne Zebranie Członków Automobilklubu Mieleckiego za 2011 rok zakończono.