Automobilklub Mielecki

ul. Sportowa 1, 39-300 Mielec

 
 

PARKOWANIE I NIE TYLKO. Co wolno, a czego - nie!

foto -PARKOWANIE I NIE TYLKO. Co wolno, a czego - nie!
2012-03-16

Ostatnio dużo miejsca poświęcamy zatrzymywaniu, postoju i parkowaniu pojazdu. Dotyczy to naszego miasta, mieleckich ulic, miejsc do zatrzymania się, postoju i parkowania. Policja i straż miejska mało zwracają uwagi na zachowania kierowców zostawiających swoje pojazdy w miejscach, gdzie nie wolno tego robić. Tworzą się chwilowe korki, blokowania przejazdów dla innych użytkowników dróg co stwarza niepotrzebną nerwowość wśród kierujących. W takim przypadku osobie łamiącej przepisy grozi mandat w wysokości do 500 zł, a dodatkowo odholowanie auta, jeśli jego zaparkowanie stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa lub utrudnia ruch. Koszt tej "usługi" wynosi ok. 350 zł, co w sumie daje niebagatelną sumę ponad 800 zł. Warto więc wiedzieć, gdzie można zostawić pojazd, aby uniknąć kary.

Generalna zasada mówi, że zatrzymanie i postój samochodu jest możliwe tylko w miejscu i warunkach, w których pojazd jest widoczny z dostatecznej odległości dla innych kierowców i nie powoduje zagrożenia ruchu lub go nie utrudnia (tak jak np. parkowanie na wjeździe w ulicę Jadernych obok budynku poczty, wyjeździe z bramy, parkingu czy pozostawienie auta w bezpośredniej bliskości skrzyżowania). Dodatkowo, jeśli kierowca zatrzymuje pojazd na drodze, musi go ustawić jak najbliżej krawędzi jezdni oraz równolegle do niej. Poza terenem zabudowanym, jeśli tylko to możliwe, należy pozostawiać auto poza jezdnią. Zmotoryzowany nie może zapomnieć, aby w razie parkowania zabezpieczyć pojazd przed uruchomieniem przez osobę niepowołaną ( nie można zostawić auta z kluczykami w stacyjce). Nie wolno także pominąć sprawy znaków, które zabraniają parkowania.

Pamiętać trzeba o pewnej pułapce przepisów drogowych. Znaki "zakaz postoju" i "zakaz zatrzymywania się" są odwoływane przez skrzyżowanie. Jednak nie każde połączenie dróg - jest skrzyżowaniem ( np. przecięcie drogi publicznej i wewnętrznej). W tym przypadku zakaz będzie dalej obowiązywał, a pozostawienie auta za takim "skrzyżowaniem" grozi mandatem (nagminne parkowanie naszych pojazdów w obrębie takiego właśnie skrzyżowania). Przedstawmy kilka sytuacji, w których to kierowcy stosunkowo często mają wątpliwości związane z zaparkowaniem swojego samochodu.

Parkowanie przed i za przejściem - parkowanie 10 m przed i za przejściem dla pieszych jest zabronione przepisami. Jednak na drodze dwujezdniowej (jednokierunkowej) dozwolone jest zatrzymanie pojazdu tuż za wyznaczonym przejściem dla pieszych ponieważ nie utrudnia to obserwacji przejścia nadjeżdżającym pojazdom.

Parkowanie na przystanku - nie wolno - nie można parkować w odległości mniejszej niż 15 m od słupka oznaczającego przystanek /na zdjęciu łamana linia na drodze dodatkowe oznakowanie przystanku - inna sprawa ten przystanek z racji remontu ul.Kościuszki może być nieczynny - ale oznakownie jest/. W przypadku przystanków z zatoką, parkowanie jest zabronione na całej długości zatoki.

Parkowanie pod prąd – parkowanie przy lewej krawędzi jezdni (pod prąd) jest dopuszczone tylko w obszarze zabudowanym, na drodze jedno- lub dwukierunkowej o małym natężeniu ruchu /na zdjęciu droga wojewódzka którą trudno posądzać "o małe natężenie ruchu" i parkowanie centarlnie na przystanku/. Parkowanie przed wysepką - nie można parkować w odległości mniejszej niż 15 m od punktów krańcowych wysepki, jeśli z jej prawej strony jezdnia ma tylko jeden pas. Ma to umożliwić swobodny wjazd na pas ruchu wzdłuż wysepki i wyjazd z niego. Jeżeli wysepka przylega do skrzyżowania, przepis zabraniający parkować 15 m od jej krańców dotyczy w praktyce tylko jednego krańca wysepki (najbardziej oddalonego od skrzyżowania dróg). Jeszcze o parkowaniu.

Dodatkowo, jeśli kierowca zatrzymuje pojazd na drodze, musi go ustawić jak najbliżej krawędzi jezdni oraz równolegle do niej. Poza terenem zabudowanym, jeśli tylko to możliwe, należy pozostawiać auto poza jezdnią.

Parkowanie na klepisku – /na zdjęciu górnym widzimy sekwencje parkowanie, niedozwolone cofanie i jazda po chodniku przed szpitalem/ czyli parkowanie na trawie, a dokładnie niszczenie zieleni, jest zabronione. Parkowanie tyłem na chodniku - nie wolno, można wjechać na chodnik samochodem (o masie całkowitej do 2,5 t), jeśli nie utrudnia to ruchu pieszym. Jednak trzeba pamiętać, że parkowanie tyłem na chodniku jest zabronione. Ma to zapobiegać jeżdżeniu po chodniku w celu zaparkowania przodem do drogi.

Uwaga! Parkując na chodniku trzeba pamiętać o ustawieniu auta przy krawędzi drogi (krawężniku), nawet jeśli chodnik jest wyjątkowo szeroki.

Parkowanie na połączeniu dróg - na skrzyżowaniu oraz 10 m od niego, zatrzymanie i postój są zabronione. Jednak połączenie drogi publicznej z drogą wewnętrzną nie jest skrzyżowaniem i można parkować bezpośrednio przy nim.

Uwaga! Droga wewnętrzna nie zawsze jest oznaczona znakiem. Skrzyżowaniem nie jest także połączenie, przecięcie, lub rozwidlenie drogi twardej z drogą gruntową oraz stanowiącą dojazd do obiektu.

Parkowanie pod wiaduktem – nie wolno, utwardzona powierzchnia pod wiaduktem mogłaby służyć jako parking. Trzeba jednak pamiętać, że przepisy zabraniają zatrzymywania się i parkowania na pasie między jezdniami oraz powierzchniach wyłączonych. Do takich właśnie miejsc zalicza się powierzchnia pod wiaduktem /na zdjęciu pojazdy parkują pod wiaduktem w miejcu przenaczonym na parking/.

Parkowanie na dwóch miejscach - nie wolno, jeśli określono, w jaki sposób należy parkować samochody, trzeba przestrzegać ustalonych reguł. Nie wolno ustawić pojazdu inaczej niż wskazują na to linie, np. prostopadle do nich. Częstym i nagminnym wykroczeniem jest także parkowanie na dwóch miejscach naraz.

Postój na wysepce - nie wolno, przepisy jednoznacznie zabraniają wjeżdżania na powierzchnię wyłączoną, potocznie zwaną martwym polem. Tym bardziej nie można zostawiać na niej samochodu. Kierowcy zapominają o tym, traktując takie miejsce jako dodatkowy parking, nawet jeśli powierzchnia wyłączona jest wyznaczona na środku drogi.

Postój w strefie zamieszkania - w strefie zamieszkania postój jest możliwy tylko w miejscach do tego wyznaczonych, czyli na parkingach. Inny sposób parkowania jest zabroniony, nawet jeśli nie łamie się innych zakazów, np. na chodniku pozostawiona jest właściwa szerokość miejsca dla pieszych - 1,5 m.

Parkowanie przy linii ciągłej - parkując przed linią ciągłą trzeba zachować odstęp od jej krańcowych punktów, aby nie zmuszać innych kierowców do najeżdżania na linię. Także zatrzymując się wzdłuż linii ciągłej trzeba pamiętać, że pozostawiony pojazd nie może zmuszać innych do najeżdżania na tę linię. W praktyce można parkować wzdłuż linii ciągłej, jeśli szerokość pasa ruchu wynosi ok. 5 m, a zaparkowany pojazd jest stosunkowo wąski.

Parkowanie tyłem do budynku – wolno, choć czasem można spotkać tabliczki zakazujące parkowania tyłem do budynku, w rzeczywistości nie ma przepisu, który zabraniałby takiego pozostawiania aut w przypadku miejsc parkingowych (poza parkowaniem na chodniku). Należy jednak pamiętać, że postój taki może być uciążliwy. Spaliny - szczególnie w przypadku starszych silników Diesla - lecące w stronę okien nie są tym, o czym marzą mieszkańcy.

Na dwóch zdjęciach mamy przykład wyjątkowej bezmyślności kierujących. Mimo wraźnych znaków ZAKAZ RUCHU i TABLICZEk INFORMADYJNYCH parkują przed transformatorem oraz DROGĄ EWAKUACYJNĄ szpitala!!!! - w obu przypadkach pojazdy te utrudnią/odpukać/ akcję straży pożarnej - te pojazdy proszą się o odholownie.

Wszyscy kierujący młodzi i starsi, mniej doświadczeni i starzy wyjadacze przypomnijmy sobie i nie wstydźmy się sięgnąć od czasu do czasu po przepisy ruchu drogowego. Zachodzą często istotne zmiany, zapoznajmy się z nimi, nie utrudniajmy sobie i innym przyjemności podróżowania, tego życzą sympatycy motoryzacji Automobilklubu Mieleckiego.