Automobilklub Mielecki

ul. Sportowa 1, 39-300 Mielec

 
 

Gminne BRD w Przecławiu.

foto -Gminne BRD w Przecławiu.
2012-04-24

Miesiąc kwiecień i maj są miesiącami eliminacji międzyszkolnych, gminnych i miejsko – gminnych Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym na szczeblu ogólnopolskim. Kolejny raz Szkoła Podstawowa w Przecławiu jest organizatorem eliminacji gminnych 2012. Test ze znajomości przepisów ruchu drogowego i zadania z zakresu udzielania pomocy przedmedycznej przeprowadzono w salach lekcyjnych. Sprawdzian umiejętności praktycznych, jazdę rowerem po torze przeszkód uczestnicy rozegrali na parkingu przyszkolnym.

Nad przebiegiem Eliminacji Gminnej BRD czuwali przedstawiciele Posterunku Policji w Przecławiu, Dyrektor Wydziału Promocji miasta Przecław pan Mariusz Barnaś, Dyrektor Wydziału Oświatowo - Ekonomicznego pan Janusz Krakowski, Grzegorz Stryjski Prezes Automobilklubu Mieleckiego, sędziowie i ratownicy drogowi PZM oraz gospodarze Turnieju Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Przecławiu.

W Turnieju udział wzięło siedem Szkół Podstawowych: z Przecławia, Łączek Brzeskich, Rzemienia, Dobrynina, Wylowa, Tuszymy i Kiełkowa oraz drużyna z Gimnazjum. Uczestnicy rozwiązywali test składający się z 5 pytań dotyczących zasad i przepisów o ruchu pieszych i rowerzystów, 5 pytań dotyczących znaków drogowych, 10 pytań dotyczących sytuacji w ruchu drogowym i 5 pytań dotyczących zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Następnie przystąpiono do zadań z zakresu pierwszej pomocy. Drużyny miały możliwość wylosowania jednego z trzech zadań praktycznych oraz jego wykonania. Maksymalnie można było uzyskać 10 punktów. Przyszedł czas na „sprawdzian prawdy” czyli jazda na rowerze po miasteczku i torze przeszkód. Czas przejazdu nie był limitowany a więc należało dołożyć jak największych starań o bezpunktowy przejazd. Można było dużo zyskać a można było też i stracić.

Członkowie Automobilklubu Mieleckiego doskonale radzili sobie sędziując jazdę na rowerowym torze przeszkód i miasteczku drogowym. Najlepszą drużyną okazała się drużyna ze Szkoły Podstawowej w Łączkach Brzeskich w składzie: Bryk Paweł, Strzępka Wiktor i Piękoś Patryk pod opieką nauczyciela Piotra Sułka. Drugie miejsce w turnieju przypadło uczniom ze Szkoły Podstawowej w Kiełkowie w składzie Radosław Gaj, Jakub Kwaśniewski i Karolina Maziarz. Na trzecim miejscu sklasyfikowano uczniów ze Szkoły Podstawowej w Tuszymie. Dalsze miejsca zajęły Szkoły Podstawowe z Przecławia, Wylowa, Rzemienia i Dobrynina.

Do Turnieju Powiatowego zakwalifikowała się drużyna z Gimnazjum w Przecławiu w składzie: Wojtaszek Konrad, Ćwik Rafał i Wilk Wojciech oraz drużyna ze Szkoły Podstawowej z Łączek Brzeskich. Najlepszymi uczestnikami Gminnego Turnieju BRD zostali Paweł Bryk i Wiktor Strzępka z Łączek Brzeskich, Jakub Kwaśniewski z Kiełkowa.

Wszyscy uczestnicy Turnieju otrzymali nagrody rzeczowe, najlepszym wręczono nagrody indywidualne a poszczególnym reprezentacjom szkolnym pamiątkowe dyplomy.