Automobilklub Mielecki

ul. Sportowa 1, 39-300 Mielec

 
 

Bezpieczni na drodze – zakończono eliminacje gminne BRD w Powiecie Mieleckim.

foto -Bezpieczni na drodze – zakończono eliminacje gminne BRD w Powiecie Mieleckim.
2012-05-04

Eliminacje konkursowe adresowane były do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Ostatnim etapem był Turniej Gminy Wiejskiej Mielec który odbył się w Zespole Szkól w Woli Mieleckiej.

Uczestniczyły dwie drużyny gimnazjalne i sześć drużyn reprezentujące szkoły podstawowe.

W pierwszym etapie uczestnicy musieli się wykazać znajomościami z przepisów ruchu drogowego i udzielania pierwszej pomocy. Autorami testów był Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie. Nad prawidłowym przebiegiem i poprawnością rozwiązania testów czuwali mieleccy policjanci st. sierżant Mateusz Zieliński i sierżant Marcelina Magdoń z Wydziału Ruchu Drogowego.

Drugi etap to sprawdzenie umiejętności poruszania się rowerem po torze przeszkód. Ten element turnieju sprawia że można dużo zyskać a także i stracić. Było o co walczyć, premią był udział w Turnieju Powiatowym 5 maja w Szkole Podstawowej nr 3.

Gminę Wiejską Mielec będą reprezentować uczniowie Szkoły Podstawowej w Podleszanach i uczniowie Gimnazjum w Woli Mieleckiej. Najlepszym uczestnikiem Turnieju w kategorii szkół podstawowych została uczennica Justyna Szymańska z Trześni, najlepszym gimnazjalistą został Marek Szostek z Gimnazjum w Woli Mieleckiej.

W eliminacjach Ogólnopolskiego Turnieju Powiatowego BRD w Mielcu wezmą udział szkoły podstawowe z Łączek Brzeskich, Grochowego, Podleszan, Dąbia k/Radomyśla Wielkiego, SP – 12. SP – 11 oraz SP – 3 jako gospodarz turnieju. Natomiast Powiat Mielecki będą reprezentowały gimnazja z Radomyśla Wielkiego, Tuszowa Narodowego, Woli Mieleckiej, Przecławia, Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum nr 3 z Mielca.

Rozstrzygnięcia na etapie powiatowym BRD zapadną już 5 maja w Szkole Podstawowej nr 3. Najlepsza drużyna ze szkół podstawowych pojedzie już 10 maja na Finał Wojewódzkiego Turnieju BRD do Zespołu Szkół im. Armii Krajowej do Zaczernia, gimnazjaliści spotkają się 24 maja 2012 roku w obiektach Gimnazjum w Domaradzu. Życzymy wszystkim zakwalifikowania się do Finału Ogólnopolskiego BRD.