Automobilklub Mielecki

ul. Sportowa 1, 39-300 Mielec

 
 

3 maja 2012 roku – Święto Konstytucji Majowej.

foto -3 maja 2012 roku – Święto Konstytucji Majowej.
2012-05-04

Uroczystości mieleckie miały tradycyjny, znany od lat przebieg, panowało więcej powagi niż radości. Do bazyliki w której odbyła się Msza Święta w intencji Ojczyzny,  przybyło wielu mielczan, kilkadziesiąt pocztów sztandarowych, delegacje samorządów, politycy, przedstawiciele instytucji, służb, stowarzyszeń, szkół i organizacji z terenu miasta.

Przy dźwiękach orkiestry przemaszerowano ulicą Mickiewicza pod Pomnik Wolności. Paradę poprowadziła Orkiestra Dęta OSP z Dobrynina.

Montaż poetycko muzyczny przygotowali uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych. Dzisiejsze uroczystości kończy składanie wieńców, wiązanek i kwiatów.

Wśród licznych grup składających wiązanki była kilkuosobowa delegacja Automobilklubu Mieleckiego. Była to najliczniejsza delegacja dzisiejszego święta 3 maja.

Członkowie Automobilklubu Mieleckiego od kilkunastu już lat biorą czynny udział w obchodach i uroczystościach świąt państwowych.

Spotkanie pod Pomnikiem Wolności zakończyło się kręgiem zawiązanym przez członków Hufca Związku Harcerstwa Polskiego, którzy do wspólnego spotkania zaprosili harcerzy Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej, samorządowców i wszystkich chętnych.