Automobilklub Mielecki

ul. Sportowa 1, 39-300 Mielec

 
 

II POWIATOWA OLIMPIADA PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ

foto -II POWIATOWA OLIMPIADA PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ
2012-07-03

Dnia 22 czerwca br. w V Liceum Ogólnokształcącym w Mielcu odbyła się II Powiatowa Olimpiada Pierwszej Pomocy Przedmedycznej Szkół Ponadgimnazjalnych, zorganizowana przez Sekcję Ratowników Drogowych Automobilklubu Mieleckiego pod honorowym patronatem Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego.

W imprezie udział wzięło 12 drużyn (36 uczniów) reprezentujących następujące szkoły:

 

  • V Liceum Ogólnokształcące w Mielcu
  • Liceum Ogólnokształcące w Przecławiu
  • Zespół Szkół Budowlanych w Mielcu
  • Zespół Szkół Ekonomicznych w Mielcu
  • Zespół Szkół w Radomyślu Wielkim
  • Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Rzemieniu
  • Zespół Szkół Technicznych w Mielcu

Inicjatywa ta skierowana była do młodzieży uczącej się udzielania pierwszej pomocy w ramach przysposobienia obronnego.

Konkurs składał się z części teoretycznej, obejmującej test wiadomości oraz części praktycznej, na którą składały się 3 konkurencje:

- postępowanie w przypadku osoby nieprzytomnej,

- postępowanie w zatrzymaniu akcji serca (resuscytacja krążeniowo-oddechowa),

- postępowanie w przypadku osoby przytomnej z obrażeniami ciała.

Wyniki Olimpiady przedstawiały się następująco:

I miejsce – drużyna Zespołu Szkół Technicznych w składzie: Damian Kilian, Mateusz Machnik, Tomasz Ryczek (133 punkty), opiekun: mgr Jarosław Sroka

II miejsce – drużyna Zespołu Szkół Ekonomicznych w składzie: Rafał Madura, Martyna Siembab, Diana Snopkowska (131 punktów), opiekun: mgr  Marek Chamielec

III miejsce – drużyna Zespołu Szkół Technicznych w składzie: Krzysztof Czerwiec, Grzegorz Skowron, Rafał Wilk (130 punktów), opiekun: mgr Andrzej Wyzga.

Grono sędziowskie konkursu stanowili instruktorzy, ratownicy drogowi Polskiego Związku Motorowego, dyplomowana pielęgniarka którzy oceniali wiadomości teoretyczne uczniów oraz wykonywane przez nich zadania praktyczne.

Uczestnicy Olimpiady otrzymali dyplomy, puchary oraz nagrody rzeczowe, które ufundował Automobilklub Mielecki i firma A.C. CZĘŚCI Paweł Anysz i Grzegorz Ćwięka.