Automobilklub Mielecki

ul. Sportowa 1, 39-300 Mielec

 
 

Wspólne ćwiczenia i pokazy pierwszej pomocy.

foto -Wspólne ćwiczenia i pokazy pierwszej pomocy.
2012-12-01

Ratownicy Automobilklubu Mieleckiego uczestniczyli w wspólnych ćwiczeniach udzielania pierwszej pomocy z uczniami klas trzecich Gimnazjum nr 1 w Mielcu. Ratownicy drogowi przedstawili krok po kroku sposób postępowania z osobą poszkodowaną, osobą nieprzytomną i ranną. Uczestnicy zostali podzieleni na grupy, biorąc aktywny udział w ćwiczeniach. Pod nadzorem dyplomowanej pielęgniarki i ratowników mogli sprawdzić swoją wiedzę, umiejętności, ćwicząc na fantomach resuscytację krążeniowo-oddechową.

Znaczna grupa osób dobrze sobie z tym radziła, przecież jest to zadanie programowe. Wspólne integracja i ćwiczenia przyczynią się że w razie udzielenia pomocy osobie poszkodowanej zwiększy się szansa przeżycia w sytuacji zagrożenia. Na zakończenie opiekun, nauczyciel pan Izydor Ingram wręczył na ręce Wojciecha Wójtowicza podziękowanie dla Automobilklubu Mieleckiego za przybycie, prezentacje i wspólne ćwiczenia. Ratownicy Automobilklubu Mieleckiego wystąpili w składzie: Maria Wilk, Piotr Ogorzałek, Damian Kilian, Agnieszka Starzec, Wojciech Wójtowicz, Julia Cisło i Aleksandra Popera.