Automobilklub Mielecki

ul. Sportowa 1, 39-300 Mielec

 
 

Pozytywny Mielczanin 2012 Prezes AM Grzegorz Stryjski

foto -Pozytywny Mielczanin 2012 Prezes AM Grzegorz Stryjski
2013-02-05

W sobotę 12 stycznia portal hej.mielec.pl rozstrzygnął konkurs Pozytywny Mielczanin. Celem drugiego już konkursu było wyróżnienie osób, które w minionym 2012 roku swoją pozytywną, pożyteczną działalnością wyróżniły się w mieleckim środowisku.

Zwycięzcami II plebiscytu za 2012 rok zostali: Ryszard Kusek – w kategorii „kultura”, Ryszard Skutnik – w kategorii „sport”, Janusz Zakręcki – w kategorii „biznes” i Grzegorz Stryjski – w kategorii „społecznik”. Ryszard Kusek i Grzegorz Stryjski osobiście odebrali okolicznościowe statuetki i certyfikat „Pozytywny hej.mielec.pl 2012”.

Pozytywnych Mielczan wybierano etapowo.

Najpierw kandydatury zgłaszają czytelnicy portalu, później redakcyjna kapituła przygląda się zgłoszeniom, ewentualnie może przygotować także swoje propozycje. Po ogłoszeniu listy nominowanych czytelnicy portalu mogą przekazywać swoje opinie i uwagi. W tym roku o podpowiedź – w formie ankiety – poproszono również użytkowników Facebooka. Wreszcie wszystkie głosy, opinie, podpowiedzi waży na koniec redakcyjna komisja i dokonuje wyboru ostatecznego Pozytywnych Mielczan.

Nagrodzony Grzegorz Stryjski - prezes Automobilklubu Mieleckiego -  "Przyjmuję nagrodę z wielkim szacunkiem i zadowoleniem. Nie jestem osobą medialną, wiem, że jest wiele innych osób bardziej aktywnych. Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim internautom, którzy głosowali na mnie, przysyłali pozytywne opinie, kapitule, która mnie nagrodziła. To wyróżnienie dla całego Automobilklubu, wszystkich członków, osób wspierających i sponsorów. Chciałbym także podziękować rodzinie, która mnie wspierała i wspiera, szczególnie żona, która akceptuje te moje poczynania. Ta nagroda to duże wyróżnienie i jest nagrodą wielce zbiorową".