Automobilklub Mielecki

ul. Sportowa 1, 39-300 Mielec

 
 

Sprawozdanie Prezesa i Komisji Rewizyjnej – podstawą absolutorium dla Zarządu.

foto -Sprawozdanie Prezesa i Komisji Rewizyjnej – podstawą absolutorium dla Zarządu.
2013-03-23

Środowy wieczór zgromadził liczną grupę członków Automobilklubu Mieleckiego na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym za 2012 rok.

Wysłuchano sprawozdania z działalności Klubu oraz sprawozdania finansowego. Przeprowadzona głęboka dyskusja pozwoliła zebranym zagłosować i udzielić absolutorium Zarządowi za 2012 rok.

W dalszej części zebrania Wiceprezes Zarządu Artur Smykla przedstawił propozycję planu pracy na rok w którym Automobilklub Mielecki będzie świętował swoje 40 lat działalności.

Jak wspomniał Prezes Stryjski Grzegorz uroczystości odbędą się w czerwcu. Będziemy także chcieli pokazać i przybliżyć społeczeństwu to co jest naszą wizytówką, ratownictwo, pokazy samochodów zabytkowych, zawody dla najmłodszych i sporty samochodowe. Plan pracy jest ambitny i ciekawy, został zaakceptowany i przegłosowany.

Podczas trwającej dyskusji zwrócono uwagę na panujące absurdy na mieleckich drogach, ścieżkach rowerowych czy skrzyżowaniach świetlnych. Dużo mówił kolega Marcin Rajda o zachowaniu się kierowców przed przejściami i na samych przejściach. Padła także propozycja zorganizowania cyklu spotkań otwartych dla mieszkańców naszego miasta. Mogących wypowiedzieć swoje uwagi i spostrzeżenia. W przeszłości organizowaliśmy spotkania dla mieszkańców, zapraszaliśmy grupy motocyklistów wspomniał Prezes Zarządu.

Jesteśmy dojrzalsi, mamy świadomość, pełną demokrację, więc jako Automobilklub Mielecki zaprosimy do współpracy mieszkańców, media, samorząd miasta i powiatu, przedstawicieli dróg wojewódzkich, policję, straż miejską i inne służby. O organizowanych spotkaniach będziemy szeroko informować.

Zabrał także głos Członek Zarządu Mariusz Barnaś. Wspomniał o dobrej pracy członków, sędziów i ratowników podczas organizowanych turniejów bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Jak ważny jest ten problem nie trzeba nikomu przypominać. Dużo pracy, zaangażowania dzieci i młodzieży to droga do sukcesów. Taka drogę wybrał od kilku lat wychowawca, pedagog, członek Automobilklubu Mieleckiego nauczyciel Szkoły Podstawowej i Zespołu Szkół w Przecławiu Piotr Sułek. Swoją postawą zjednał sobie grupę młodzieży z którą to odnosi znaczące sukcesy w eliminacjach powiatowych i wojewódzkich BRD.

To dla niego Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Maciej Jemioło ufundował i przekazał za pośrednictwem Członka Zarządu Mariusza Barnasia rower składak.

Jako Zarząd Klubu dziękujemy koledze Piotrowi za jego postawę i życzymy awansu do Finału Centralnego BRD.

Wszystkie poruszone tematy zostały zaprotokołowane, będzie to temat do wspólnych rozważań. Podjęte i przegłosowane uchwały przez Walne Zebranie Sprawozdawcze pozwolą Zarządowi realizować zamierzone cele statutowe. Po wyczerpaniu wszystkich punktów Przewodniczący Zebrania zakończył obrady.