Automobilklub Mielecki

ul. Sportowa 1, 39-300 Mielec

 
 

Dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

foto -Dla  Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
2008-01-16

Wielkia Orkiestra Świątecznej Pomocy 2008 dla członków Automobilklubu Mieleckiego była dużym wyzwaniem. Członkowie Automobilklubu i Sekcja Ratowników Drogowych biorą czynny udział w organizowanej przez Jurka Owsiaka akcji.

W tym roku zaprezentowaliśmy zebranej publiczności sposób ratowania osoby poszkodowanej w wypadku za pomocą fantoma. Można było pod fachowym okiem Instruktorów Ratownictwa Drogowego Micha?a Polaka, Krzysztofa Sobonia i Andrzeja Wyzgi wykonać resuscytację oddechowo - krążeniową na fantomie du?ym i małym jakim może być ma?e dziecko. Poprawnie założyć opatrunek na ranę cieknącą i usztywnić złamaną nogę czy rękę. Użyć defibrylatora w razie zaistniałej potrzeby. Gimnazjalista Aleksander Gawron i Ratownik Drogowy PZM Krzysztof Dobosz służyli radą i umiejętnościami zdobytymi podczas szkoleń. Ich osoby mogły posłużyły jako żyywe organizmy do wykonania pozoracji osoby poszkodowanej.

W trakcie trwania akcji WO?P wyświetlano filmy mówiące o zachowaniach ludzi i postępowaniach w razie wypadku. Dużo czasu poświęca się podczas tego typu spotkań na działania zmierzające na poprawność zawiadamiania służb ratowniczych pogotowia ratunkowego, Straży Pożarnej bądź policji.

Bardzo mi?ym akcentem ze strony najlepszego kierowcy rajdowego na Podkarpaciu Karola Ziółko było przeznaczenie na licytację pucharu zdobytego podczas Rajdu Dookoła Strefy w Mielcu w 2007 roku. Karol Ziółko swoje cenne trofea corocznie przekazuje na rzecz Wielkiej Orkiestry Światecznej Pomocy.