Automobilklub Mielecki

ul. Sportowa 1, 39-300 Mielec

 
 

Powiatowy Turniej Motoryzacyjny wygrała drużyna z ZST, pojadą koledzy z Radomyśla.

foto -Powiatowy Turniej Motoryzacyjny wygrała drużyna z ZST, pojadą koledzy z Radomyśla.
2013-04-24

Polski Związek Motorowy, Komenda Główna Policji, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego wraz z odpowiednimi strukturami terenowymi organizują Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, który na charakter wieloetapowy.

Celem takiego turnieju jest popularyzowanie znajomości przepisów ruchu drogowego wśród młodzieży szkolnej, bezpiecznego i kulturalnego zachowania się jako uczestnika ruchu drogowego, lepszej wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz odpowiedniego przygotowania do uczestnictwa w uprawianiu sportów samochodowych.

Od kilkunastu już lat Automobilklub Mielecki wspólnie z Wydziałami Edukacji Urzędu Miejskiego, Starostwa Powiatowego, Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji, Wojewódzkimi Ośrodkami Ruchu Drogowego w Rzeszowie i Tarnobrzegu organizują eliminacje powiatowe. Z dużą pomocą, wsparciem materialnym i finansowym angażują się także mieleckie firmy. Tegoroczny turniej cieszył się dużym zainteresowaniem. Zgłosiło się 13 drużyn z 6 szkół ponadgimnazjalnych (ZST Mielec, LO w Przecławiu, V LO przy ZSO nr 1, ZS im. prof.J.Groszkowskiego, ZS w Radomyślu Wielkim, ZSCKR w Rzemieniu).

Uczestnicy turnieju musieli wykazać minimum sprawności w jeździe na czas skuterem lub motorowerem po określonej trasie, poprawnie udzielić pierwszej pomocy osobie poszkodowanej oraz rozwiązać test z przepisów ruchu drogowego. Nad sprawnym przebiegiem całej imprezy czuwali sędziowie, ratownicy drogowi Automobilklubu Mieleckiego, policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego, panowie Dariusz Mucha i Dariusz Kalicki oraz przedstawiciele Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Rzeszowie, panie Anna Wrotniak i Joanna Rychel.

Najlepszą drużyną okazała się drużyna Zespołu Szkół Technicznych w składzie Damian Kilian, Mateusz Machnik i Tomasz Ryczek, tegoroczni maturzyści. Drugie miejsce wywalczyli Krzysztof Ciołek, Piotr Chmiel, Jakub Rydzy z Zespołu Szkół w Radomyślu Wielkim. Na trzecim premiowanym miejscu uplasowała się druga drużyna Zespołu Szkół Technicznych - Marek Duszkiewicz, Konrad Sierak i Filip Wałęka, także maturzyści. Ze względu na czas matur i zaplanowanych egzaminów maturalnych zwycięzcy Turnieju Motoryzacyjnego nie mogą pojechać na Finał Wojewódzki. Tym samym Powiat Mielecki na Turnieju Wojewódzkim reprezentować będą uczniowie Zespołu Szkół w Radomyślu Wielkim zajmujący drugie miejsce w turnieju.

Zwycięskie drużyny otrzymały pamiątkowe puchary, dyplomy, nagrody rzeczowe ufundowane przez WORD w Rzeszowie, nauczyciele i opiekunowie pamiątkowe dyplomy z okazji 40 lecia działalności Automobilklubu Mieleckiego. Powiatowy Turniej Motoryzacyjny został rozegrany w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych i Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1. Dziękujemy panu dyrektorowi Stanisławowi Tomzie, pani dyrektor Joannie Gładyszewskiej, panu dyrektorowi Zbigniewowi Zielińskiemu, przedstawicielom WORD z Rzeszowa, mieleckiej policji, sędziom i ratownikom Automobilklubu Mieleckiego oraz panom Edwardowi Zielińskiemu, Romanowi i Piotrowi Róg za zaangażowanie i współpracę. Dziękujemy też mediom, że nie jest im obojętny problem bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.