Automobilklub Mielecki

ul. Sportowa 1, 39-300 Mielec

 
 

Powiatowa Olimpiada Pierwszej Pomocy Szkół Ponadgimnazjalnych 2013

foto -Powiatowa Olimpiada Pierwszej Pomocy Szkół Ponadgimnazjalnych 2013
2013-06-14

7 czerwca w budynku Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Mielcu odbyła się III Powiatowa Olimpiada Pierwszej Pomocy Przedmedycznej Szkół Ponadgimnazjalnych, zorganizowana przez Sekcję Ratowników Drogowych Automobilklubu Mieleckiego pod patronatem Starostwa Powiatowego w Mielcu.

W imprezie udział wzięło 13 drużyn (39 uczniów) ze szkół ponadgimnazjalnych powiatu mieleckiego. Inicjatywa ta skierowana była do młodzieży uczącej się udzielania pierwszej pomocy w ramach przysposobienia obronnego i edukacji dla bezpieczeństwa.

Konkurs skłaał się z części teoretycznej, obejmującej test wiadomości oraz części praktycznej, na którą składały się 3 konkurencje:

  • postępowanie w przypadku osoby nieprzytomnej,
  • postępowanie w zatrzymaniu akcji serca (resuscytacja krążeniowo-oddechowa),
  • postępowanie w przypadku osoby przytomnej z obrażeniami ciała.

W czołówce Olimpiady uplasowały się następujące drużyny:

  • I miejsce – drużyna Zespołu Szkół Technicznych w składzie: Krzysztof Czerwiec, Grzegorz Skowron, Rafał Wilk, opiekun: mgr Andrzej Wyzga,
  • II miejsce – drużyna I Liceum Ogólnokształcącego w Mielcu w składzie: Olga Adamczyk, Magdalena Babińska, Anna Piechota, opiekunowie: Włodzimierz Gąsiewski i Bożena Włodarczyk,
  • III miejsce – drużyna Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mielcu w składzie: Maria Padykuła, Mariola Kłoda, Katarzyna Kilian, opiekun: Grzegorz Wcisło.

Grono sędziowskie konkursu stanowili instruktorzy oraz ratownicy drogowi Polskiego Związku Motorowego, którzy oceniali wiadomości teoretyczne uczniów oraz wykonywane przez nich zadania praktyczne.

Zwycięskie drużyny otrzymały dyplomy, puchary oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Automobilklub Mielecki i firmę Targum.