Automobilklub Mielecki

ul. Sportowa 1, 39-300 Mielec

 
 

Zakończenia sezonu sportowego 2007

foto -Zakończenia sezonu sportowego 2007
2008-02-16

16 lutego 2008 roku Zarząd Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Rzeszowie zorganizował uroczystość zakończenia sezonu sportowego za rok 2007. Uroczystość odbyła się w Świlczy koło Rzeszowa w hotelu IMPERIUM.

Na uroczyste podsumowanie sezonu przybył Prezes Zarządu G?ównego Polskiego Związku Motorowego w Warszawie Andrzej Witkowski. Przybyli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Wojewody Podkarpackiego, Prezydenta Miasta Rzeszowa, Komendy Wojewódzkiej Policji, sponsorzy, firmy i instytucje wspierające działalność sportową PZM. Przybyli także zawodnicy, członkowie i przedstawiciele automobilklubów z Podkarpacia. W krótkim wystąpieniu Prezes Zarządu Okręgu PZM Zdzisław Grzyb podziękował wszystkim za przybycie i przedstawił krótko osięgnięcia sportowe w 2007 roku. Sporty motorowe, samochodowe, turnieje BRD i zloty ratowników drogowych, zloty na orientację osób niepełnosprawnych były dominującymi imprezami mijajacego roku. Duży wkład wnieśli działacze sportowi, sędziowie, ratownicy drogowi, sponsorzy, instytucje samorzadowe oraz grono firm i instytucji wspierajacych. Wszystkim należą się duże słowa uznania i podziękowania.

W drugiej części uroczystości Wiceprezes Zarządu Okręgu Jan Jędrzejko odczytał protokół osób wyróżnionych odznaczeniami resortowymi i sportowymi. W klasie samochodów do 903 cm3 mistrzem został Michalecki Krzysztof z ASK Przemyśl, pierwszym Wicemistrzem Okręgu Podkarpackiego został zawodnik Automobilklubu Mieleckiego Karol Ziółko. W klasie samochodów powyżej 1400 cm3 mistrzem został Frączek Paweł z Krosna a pierwszym Wicemistrzem Okręgu Podkarpackiego został członek Automobilklubu Mieleckiego Grzegorz Dul. W klasie samochodów do 1400 cm3 Mistrzem Podkarpacia został Murdziński Rafał z Krosna.

Przedstawiono najlepszych pilotów samochodowych w sezonie 2007 i tak pierwsze miejsce zajął Kacprzak Mateusz z Krosna, drugie Pisowicz Wiktor ze Stalowej Woli a trzecim pilotem samochodowym na Podkarpaciu został ?ukasz G?owacki z Automobilklubu Mieleckiego. W dalszej cz??ci g?os zabra? Prezes Zarządu G?ównego PZM Andrzej Witkowski. Podziekował zawodnikom, dzia?aczom, sędziom, ratownikom oraz osobom wspieraj?cym dzia?ania sportowe. Prosił aby wspomagać i wspierać dzia?ania automobilklubów i klubów, to ich dzia?ania przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa na drogach naszego państwa i regionu.

Cieszy nas duza liczba startujących kierowców w Konkursowych Jazdach Samochodowych w 2007 roku powiedział Zdzisław Grzyb, a było ich 350 kierowców i pilotów. Dużo ciep?ych słów skierowano do ratowników drogowych. Na Podkarpaciu mamy największą liczbę Ratowników Drogowych w Polsce. Powstały nowe kluby i sekcje ratowników w Stalowej Woli, Kro?nie i Mielcu.

Za ca?okształt działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i sportów samochodowych Automobilklub Mielecki otrzymał pamiatkowy dyplom uznania. Dyplom ten przekazał i wręczył Prezesowi Automobilklubu Mieleckiemu Grzegorzowi Stryjskiemu Prezes Zarządu Okręgu Polskiego Zwiazku Motorowego Zdzisław Grzyb. W końcowej części uroczystości na scenie odbył się pokaz rewii tanecznej hotelu IMPERIUM.