Automobilklub Mielecki

ul. Sportowa 1, 39-300 Mielec

 
 

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

foto -WALNE   ZEBRANIE   SPRAWOZDAWCZE
2008-03-09

9 marca 2008 roku w auli Zespołu Szkół Technicznych odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Automobilklubu Mieleckiego. Przybyłych członków powitał Prezes Zarządu Klubu Grzegorz Stryjski. Prezes i Wiceprezes Zarządu Artur Smykla sprawdzili ilość przybyłych osób na Walne Zebranie.

Zgodnie z $22 Statutu Uchwały Walnego Zebrania Członków Klubu zapadają w drugim terminie bez względu na liczbę członków uprawnionych do głosowania. Przewodnictwo Zebrania zostało powierzone koledze Jarosławowi Zatońskiemu. Obszerne sprawozdanie za 2007 rok przedstawił Prezes Zarządu Klubu Grzegorz Stryjski. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Tomza złożył obszerne sprawozdanie za 2007 rok. Zebrani Członkowie wysłuchali planu pracy Automobilklubu Mieleckiego na 2008 rok. Stwierdzono że plan pracy na 2008 rok jest bardzo obszerny i ambitny. Stawia przed wszystkimi członkami duże wyzwanie.

Działalność naszego Stowarzyszenia w roku 2007 była bardzo widoczna. Jest to zasługa Zarządu Klubu i wszystkich jego realizatorów podkreślił Stanisław Tomza. Należy cieszyć się z otrzymanej nagrody i dążyć do tego aby Klub brał udział w różnego rodzaju konkursach. Środki finansowe jakie otrzymuje Automobilklub Mielecki są wydawane zgodnie z zawartymi umowami, zaleceniami i ze Statutem zapewnił Prezes Zarządu Klubu. Nad całością finansów czuwa księgowy i Komisja Rewizyjna.

Zarząd Automobilklubu Mieleckiego otrzymał absolutorium od Walnego Zebrania Członków Klubu za 2007 rok. W trakcie dyskusji wypowiadano się pozytywnie o działalności całego Stowarzyszenia. Życzono Zarządowi Klubu aby rok 2008 był taki sam a może i lepszy w pozyskiwanie środków finansowych.

Prezes Grzegorz Stryjski podziękował za dobrą współpracę wszystkim Członkom Automobilklubu Mieleckiego. Przypomniał zebranym że rok 2008 będzie rokiem 35 rocznicy działalności Automobilklubu Mieleckiego a wypadanie to dokładnie 11 maja 2008 roku.

Podejmowane Uchwały w trakcie głosowania zostały przyjęte jednogłośnie. Na tym Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Klubu zostało zakończone.