Automobilklub Mielecki

ul. Sportowa 1, 39-300 Mielec

 
 

Walne Zebranie Wyborcze Członków Automobilklubu Mieleckiego

foto -Walne Zebranie Wyborcze Członków Automobilklubu Mieleckiego
2013-10-14

Sz. Członkowie Automobilklubu Mieleckiego

Niniejszym zapraszam do uczestnictwa w Walnym Zebraniu Wyborczym Członków Automobilklubu Mieleckiego które odbędzie się w sali Związku Nauczycielstwa Polskiego w Mielcu przy ul. Kościuszki 25 w dniu 22 października /wtorek/ 2013 roku o godzinie 18.oo.

Termin  I godz. 18.oo Termin II godz. 18.3o

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad przez Prezesa Zarządu Automobilklubu Mieleckiego.
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
 3. Wybór protokolanta zebrania.
 4. Przyjęcie porządku zebrania.
 5. Wybór komisji mandatowo – skrutacyjnej.
 6. Wybór komisji uchwał i wniosków.
 7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Automobilklubu Mieleckiego za okres od października 2009r. do września 2013r.
 8. Przedstawienie sprawozdania finansowego za okres od października 2009r. do września 2013r.
 9. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 10. Głosowanie nad absolutorium dla Zarządu Automobilklubu Mieleckiego i Komisji Rewizyjnej.
 11. Zgłaszanie kandydatów do Zarządu Klubu.
 12. Zgłaszanie kandydatów do Komisji Rewizyjnej.
 13. Wybory.
 14. Wolne wnioski.
 15. Ogłoszenie wyników wyborów, przewodniczący Komisji mandatowo-skrutacyjnej.
 16. Podjęcie uchwał Walnego Zebrania Wyborczego Członków Klubu.
 17. Zamknięcie obrad.

 

Prezes Zarządu Klubu - Grzegorz Stryjski