2014-02-05 22 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Mielcu.

ALT 22 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Mielcu.

Dzięki dużej życzliwości naszych mieszkańców udało się zebrać ponad 80 tysięcy.

To są najnowsze informacje Sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przy Hufcu ZHP w Mielcu. Dziękujemy Automobilklubowi Mieleckiemu za wspaniałe, pełne emocji pokazy jazdy samochodami, przygotowanie i prezentację symulacji wypadku drogowego oraz udostępnienie szerokiej rzeszy symulatora bezpiecznej jazdy, grupie „Alternatywa” za innowacyjne propozycje zabaw dla całych rodzin, Stowarzyszeniu Razem dla Ziemi Mieleckiej za pomoc logistyczną w pracach sztabu oraz przy organizacji imprezy finałowej. Nasza impreza nie miałaby takiego charakteru bez wsparcia różnych firm, przedsiębiorstw czy instytucji , przekazuje Anna Marek, komendantka Hufca ZHP Mielec i szefowa Sztabu WOŚP.

Do grona naszych partnerów XXII Finału WOŚP w Mielcu 2014 dołączyli:

Urząd Miasta Mielca, Samorządowe Centrum Kultury, Starostwo Powiatowe Mielec, Hotel Polski, Restauracja Te Quiero, Zakład Poligraficzny Zbigniew Gajek, Przedsiębiorstwo BIBMOT, Firma TARGUM, Stacja paliw Reg Benz, Zajazd „Anna”, Foto Lab, Firma Ewerest, Firma BUMERANG SERWIS, Firma Xerima, Pan Krzysztof Asman, Grupa Air Soft Gun, Miejska Komunikacja Samochodowa, Biblioteka Miejska, Bank Pekao SA, Szpital Powiatowy Mielec, Ochotnicza Straż Pożarna Mielec, Ochotnicza Straż Pożarna Rzochów, Państwowa Straż Pożarna, Pogotowie Ratunkowe, MPGK , Policja, Szkoła Podstawowa nr 6 w Mielcu.

Dziękujemy wszystkim bardzo serdecznie za okazaną pomoc przy organizacji XXII Finału WOŚP, za bezinteresowność w swoich działaniach, za wsparcie naszych wolontariuszy w podejmowanych przedsięwzięciach. Dzięki Waszej pomocy mieszkańcy naszego miasta mogli wziąć aktywny udział w XXII Finale WOŚP w Mielcu.

Dziękujemy przedszkolom mieleckim za występy grup dziecięcych podczas koncertu, dziękujemy solistom, zespołom, które wystąpiły na scenie XXII Finału WOŚP w Mielcu: zespołowi Cantica Romanza, Disorder, gościnnie występującemu zespołowi Gravity z Krakowa. Dziękujemy Kabaretom „Leyek” i „Niepoprawnych Optymistów”, które zaszczyciły naszą scenę swoimi występami.

Dziękujemy naszym patronatom medialnym: portalowi hej.mielec.pl i Tygodnikowi Regionalnemu Korso za przekaz informacji oraz za nagłośnienie naszych przedsięwzięć w ramach XXII Finału WOŚP w Mielcu – przekazuje Sztab harcerski oraz współorganizatorzy Finału.